|

Dobre praktyki z KSOW. Relacja ze szkolenia Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki

Jak istotne w aktywizacji i animowaniu działań na rzecz społeczności lokalnych są inicjatywy i projekty realizowane przez organizacje pozarządowe, fundacje, przedsiębiorców - mogli przekonać się uczestnicy zorganizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” w terminie od 31 sierpnia 2021 r. do 3 września 2021 r. - szkolenia wyjazdowego pn. dobrych praktyk we wdrażaniu działań i inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (w tym m.in. w ramach PROW2014-2020) w zakresie rozwoju organizacji pozarządowych, gmin i mieszkańców.

Szkolenie zorganizowane zostało jako jedno z zaplanowanych zadań dla projektu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” pn. Liderzy Społeczności Lokalnych, zadania dofinansowanego w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2021 rok. Zadanie dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wzięło w nim udział 18 osób -przedstawicieli aktywnych organizacji pozarządowych, pracowników jednostek samorządowych, przedsiębiorców z terenu działania LGD „Razem dla Radomki”, którzy mogli zobaczyć efekty wdrażania działań i inwestycji finansowanych ze środków unijnych.

Za cel wyjazdu obraliśmy spotkania i szkolenia liderami – aktywnymi organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, lokalnymi grupami działania – które mogły zaprezentować nam swoje flagowe inicjatywy.

Odwiedziliśmy Nidzicką Fundację Rozwoju „Nida”, która od 2001 roku organizuje Ogólnopolskie Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich, zajmuje się doradztwem ekonomicznym i prawnym, przyznaje stypendia, granty, a także realizuje wiele projektów związanych z ekonomią społeczną. O efektywności działań tej organizacji mogliśmy przekonać się uczestnicząc w warsztatach w Garncarskiej Wiosce w Kamionce, miejscu które zostało w 2009 roku nominowane do Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości – zdobywając II nagrodę oraz zostając laureatem w konkursie na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską „Pro Publico Bono”.  Spotkanie z LGD przeprowadził Pan Krzysztof Margol - Prezes Fundacji oraz Lokalnej Grupy Działania Brama Mazurskiej Krainy.

Kolejne dni to spotkania ze Stowarzyszeniem Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką, największą lokalną inicjatywą powstałą na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru Północnych Kaszub. PLGR utworzył m.in. m.in. Centrum MERK (Centrum Promocji i Edukacji MERK ) – w ramach projektu współpracy – który stanowi element Północnego Szlaku Rybackiego, turystycznego szlaku kulturowego łączącego tradycje środowisk rybackich, infrastrukturę oraz wydarzenia związane z rybactwem, w spójny projekt kreujący nowy produkt turystyczny na terenie województw północnej Polski. W spotkaniach w których uczestniczyli przedstawiciele Zarządu LGR-u – m.in. Prezes Zbigniew Chmaruk oraz Pani Kamila Nowicka – Zastępca Dyrektora Biura PLGR mogliśmy poznać specyfikę ich pracy i wymienić się doświadczeniami w zakresie wdrażania funduszów unijnych, podejmowania działań na rzecz wsparcia przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i budowy szlaków kulinarnych. Odwiedziliśmy miejsce, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach środków PO RYBY i PROW – w tym. m.in. Sękate Specjały – przedsiębiorstwo Pana Dariusza Potrykusa, Osadę Średniowieczną Sławutowo, obiekt restauracyjny Nordowi Mol, helski Kutter – a także udaliśmy się w spacer po Pucku szlakiem Questu oraz szlakiem projektów PLGR w Pucku i na Półwyspie Helskim.

Ostatnim elementem programu wyjazdu szkoleniowego był pobyt w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, stanowiącym połączenie muzeum, skansenu i parku rozrywkiOprócz spotkań przeprowadzone zostały także szkolenia stacjonarne, podczas których pracownik LGD Razem dla Radomki – Arkadiusz Ostrowski – zapoznał uczestników z zagadnieniami: „Rola organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych” oraz „Promocja i marketing dla NGO i instytucji samorządowych”, uzupełniając wskazane zagadnienia o informacje o realizowanych przez LGD „Razem dla Radomki” w 2021 działaniach, naborach i projektach zewnętrznych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizacjom za możliwość spotkania, zdobycia nowej wiedzy i wymiany doświadczeń, a także uczestnikom wyjazdu – aktywnym przedstawicielom gmin LSR „Razem dla Radomki”.

Tekst: LGD „Razem dla Radomki”