|

Gmina Klembów zaprasza na wyjazd studyjny lokalnych liderów

Rekrutacja na wyjazd studyjny lokalnych liderów z Gminy Klembów w dniach 24-26 września 2021 r.

Cel operacji pn. „Wyjazd studyjny lokalnych liderów z Gminy Klembów”

Aktywizacja mieszkańców z terenu wiejskiej gminy Klembów, do podejmowania inicjatyw mających na celu rozwój naszej gminy, do tworzenia miejsc pracy tutaj w naszej małej ojczyźnie.

Opis operacji:

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację wyjazdu studyjnego dla 20 liderów lokalnej społeczności do Kociewia, czyli do w okolice Grudziądza i Nowego nad Wisłą: regionu etnograficzno-kulturowego na Pomorzu Gdańskim. Spotkamy się tam z instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu „Zielona Opieka”, czyli tworzenie gospodarstw opiekuńczych na terenach wiejskich. To przykład działalności, który jest ciekawy do przeniesienia na nasze tereny. Odwiedzimy jedno z gospodarstw opiekuńczych i porozmawiamy z osobami, które go prowadzą na co dzień. Spotkamy się również ze specjalistami, dla których ważna jest estetyka i architektura krajobrazu w celu planowania zrównoważonego rozwoju otwartych przestrzeni.

Grupa docelowa:

Liderzy społeczności lokalnej z terenu Gminy Klembów, mające wpływ na lokalną politykę, osoby działające w organizacjach pozarządowych. Liczba odbiorców operacji to 20 osób.

Projekt ma za zadanie zrealizować konkretne efekty jakimi są:

  • Przeprowadzony 1 wyjazd studyjny
  • Przeprowadzone 3 spotkania z lokalnymi liderami na terenie, gdzie odbywać się będzie wizyta studyjna
  • 20 uczestników operacji
  • Efektem działań będzie zwiększenie poziomu wiedzy u 20 liderów z gminy Klembów nt. tworzenia i funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych na terenach wiejskich.

Uczestnicy wyjazdu zdobędą wiedzę dotyczącą określonego modelu działalności, początkowych problemów z jego wdrażaniem, zapoznają się szczegółowo z ofertą odwiedzanych miejsc, jak również zyskają możliwość zadawania pytań które pojawią się w trakcie prezentacji.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w wyjeździe studyjnym prosimy o osobiste złożenie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UDZIAŁU do Urzędu Gminy w Klembowie, w terminie do 17.09.2021 r. Liczba miejsc ograniczona.

 

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszeniowa KSOW2021
Program wyjazdu