|

Kolejny Plener Malarski dla młodzieży

Plener Malarski organizowany jest przez Urząd Gminy w Osiecku w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2020–2021.

Celem Pleneru jest rozwijanie sprawności manualnej oraz rozbudzanie wyobraźni uczestników, a także zapoznanie ich z różnymi technikami malarstwa, organizacja zajęć pozwoli również na efektywne wykorzystanie czasu wolnego i odkrycie nowych pasji wśród młodych ludzi.

Plener Malarski przewidziany jest dla młodzieży w wieku 11-18 lat zamieszkałych na terenie Gminy   Osieck, a udział w nim jest bezpłatny.

Regulamin

Karta zgłoszenia