|

Komunikat - obsługa interesantów w urzędzie

W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od dnia 28 września br. Urząd wprowadził nową organizację w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów.

 

KONTAKT Z URZĘDEM

Informujemy, że wszystkie sprawy nadal można załatwiać:

 • telefonicznie, za pośrednictwem Infolinii Urzędu pod numerem 22-59-79-100 lub dzwoniąc na jeden z numerów kontaktowych poszczególnych departamentów/ kancelarii/ delegatur;
 • elektronicznie na adres mailowy Urzędu urzad_marszalkowski@mazovia.pl lub bezpośrednio na adres e-mail danego departamentu/kancelarii/delegatury;
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu - ePUAP;
 • pocztą tradycyjną.

Dane kontaktowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego pod adresem:

PUNKTY PODAWCZE

Informujemy, że na terenie Warszawy funkcjonują 2 punkty podawcze:

 • ul. Jagiellońska 26
 • ul. Skoczylasa 4

Punkty podawcze działają również we wszystkich delegaturach Urzędu.

 • Delegatura w Ciechanowie - ul. Wodna 1;
 • Delegatura w Ostrołęce - ul. Piłsudskiego 38;
 • Delegatura w Płocku - ul. Kolegialna 19;
 • Delegatura w Radomiu - ul. Kościuszki 5a;
 • Delegatura w Siedlcach - ul. Wiszniewskiego 4;
 • Delegatura w Piasecznie - ul. Puławska 38;
 • Delegatura w Wołominie - ul. Miła 3;
 • Delegatura w Żyrardowie - ul. 1 Maja 17

Punkty podawcze czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poszczególnych jednostek.

 

OBSŁUGA INTERESANTA W URZĘDZIE

Informujemy, że w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa interesanci:

 • przyjmowani są po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu spotkania z właściwym pracownikiem Urzędu w godzinach od 9.00 do 15.00;
 • interesanci przyjmowani są pojedynczo, co może znacznie wydłużyć czas oczekiwania;
 • interesanci zobowiązani są do poddania się obowiązkowej dezynfekcji rąk, konieczności zakrycia ust i nosa, poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz do zachowania wymaganego odstępu od innych osób, wynoszącego minimum 1,5 m.

Uwaga!

W przypadku gdy u interesanta, po dwukrotnym pomiarze temperatury, zostanie stwierdzona temperatura powyżej 37,5 stopnia Celsjusza, nie ma on wstępu na terenie Urzędu i musi opuścić budynek.

W przypadku, gdy interesant odmawia poddania się obowiązkowi pomiaru temperatury, nie może on przebywać na terenie Urzędu.

Powyższe zasady obsługi interesantów obowiązują do odwołania.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i utrudnienia związane z wprowadzonymi zmianami. Prosimy Państwa o zastosowanie się do ww. wytycznych oraz o wyrozumiałość.