|

Konferencja pn. „Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich” w Lipnikach

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Oddział Ostrołęka serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pn. „Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich”. Hasło przewodnie konferencji: „Legalne formy sprzedaży żywności wytworzonej w gospodarstwie rolnym. Rolniczy handel detaliczny”.

Spotkanie odbędzie się 29 września 2021 r. (środa) w godzinach 9.00 - 14.30 w obiekcie Agroturystyka Sala Bankietowa „Krzyżewscy” w Lipnikach przy ul. Sierbińskiego 48.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014 – 2020, Planu operacyjnego na lata 2020-2021, konkurs nr 5/2021 - Działanie 13 - Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Bezpłatna konferencja adresowana jest do mieszkańców obszarów wiejskich północno-wschodniego Mazowsza (teren powiatów: makowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, przasnyskiego i wyszkowskiego), a w szczególności kobiet: przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, członków lokalnych stowarzyszeń i grup działania, wytwórców produktów tradycyjnych, lokalnych producentów żywności, rolników ekologicznych, młodzieży wiejskiej, przedstawicieli samorządów lokalnych i innych osób zainteresowanych przedsiębiorczością na obszarach wiejskich.

Głównym celem przedsięwzięcia jest przeszkolenie mieszkańców obszarów wiejskich, w szczególności kobiet, w zakresie przedsiębiorczości, poprzez uzupełnienie wiedzy z zakresu możliwości legalnej produkcji i sprzedaży żywności z gospodarstwa w świetle zmieniających się przepisów prawa, wraz ze wskazaniem dobrych praktyk, w tym w szczególności w zakresie rolniczego handlu detalicznego (RHD) i możliwości dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz planowanego wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r.

Natychmiastowym i mierzalnym efektem realizacji operacji, będzie podniesienie wiedzy, co najmniej 60 mieszkańców obszarów wiejskich, przeszkolonych w zakresie przedsiębiorczości, poprzez uzupełnienie wiedzy z zakresu możliwości legalnej produkcji i sprzedaży żywności z gospodarstwa w świetle zmieniających się przepisów prawa, wraz ze wskazaniem dobrych praktyk, w tym w szczególności w zakresie rolniczego handlu detalicznego (RHD) w formie stacjonarnej z udziałem ekspertów i przedstawicieli odpowiednich inspekcji/instytucji (tj. Administracja Skarbowa, Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna i inne), do których rolnik powinien się zwracać w celu legalizacji tego typu działalności.

Kierując działania szkoleniowe do zróżnicowanej grupy mieszkańców obszarów wiejskich, w szczególności kobiet, liczymy na długofalowy efekt w postaci przełamania barier dotyczących podejmowania działań przedsiębiorczych w zakresie produkcji i przetwórstwa żywności z gospodarstwa, w szczególności w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz ułatwienia dostępu do informacji o aktualnej polityce rolnej, w tym możliwości dofinansowania. Ma to w sposób pośredni sprzyjać dalszemu zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich północno-wschodniego Mazowsza.

Ramowy program konferencji:

 • Rejestracja uczestników, serwis kawowy
 • Rozpoczęcie konferencji, wprowadzenie - Bogdan Bagiński – dyrektor MODR Oddział Ostrołęka
 • „Legalne formy sprzedaży żywności wytworzonej w gospodarstwie rolnym dostępne w Polsce” – przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Ostrołęka
 • „Wymagania formalno-prawne rolniczego handlu detalicznego (RHD)”  - przedstawiciel Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu
 • „Wymagania podatkowe rolniczego handlu detalicznego (RHD)” - przedstawiciel Administracji Skarbowej
 • Przerwa, serwis kawowy
 • „Wymagania sanitarne rolniczego handlu detalicznego (RHD)” - przedstawiciel Inspekcji Sanitarnej
 • „Wymagania weterynaryjne rolniczego handlu detalicznego (RHD)” - przedstawiciel Inspekcji Weterynaryjnej
 • „Możliwości dofinansowania RHD dostępne w ramach PROW 2014-2020 oraz WPR po 2020 r.” – przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Ostrołęka
 • Dyskusja i podsumowanie
 • Obiad

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o kontakt z organizatorem: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Oddział Ostrołęka, ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka, tel./fax 29 760 03 69, e-mail: sekretariat.ostroleka@modr.mazowsze.plwww.modr.mazowsze.pl.

Osoby do kontaktu: Andrzej Niedźwiedzki,  tel. 29 769 49 61, e-mail: andrzej.niedzwiedzki@modr.mazowsze.pl , Jolanta Podeszwa, tel. 29 769 49 57 lub 723 436 117, e-mail: jolanta.podeszwa@modr.mazowsze.pl .

ZAPRASZAMY!

Program konferencji

Opracowanie: Andrzej Niedźwiedzki, MODR Oddział Ostrołęka