|

Rozstrzygnięto Konkurs pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – III edycja wojewódzka

Samorząd Województwa Mazowieckiego zorganizował i przeprowadził III edycję etapu wojewódzkiego konkursu pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. W wyniku postępowania konkursowego, po zapoznaniu się ze zgłoszeniami i indywidualnej ocenie, postanowiono przyznać następujące nagrody:

  • I miejsce: Sołectwo Jastrzębiec, Gmina Czernice Borowe.Zadanie pn.: „Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu”, nagroda: 4.000 PLN
  • II  miejsce: Sołectwa: Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Wojcieszyn, Wierzbin, Koczargi Nowe, Zalesie, Stanisławów, Gmina Stare Babic. Zadanie pn.: „Zakup pojazdu wielozadaniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym”, nagroda: 3.000 PLN
  • III miejsce: Sołectwo Ołdaki, Gmina Rzekuń, Zadanie pn.: „Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół poprzez ułożenie kostki”, Nagroda: 2.000 PLN

Wyróżnienia:

  • Sołectwo Antoniewo, Gmina Ostrów Mazowiecka, Zadanie pn.: „Budowa wiaty turystyczno - rekreacyjnej w Antoniewie”, nagroda: 1.000 PLN
  • Sołectwo Topolina, Gmina Wieliszew, Zadanie pn.: „Zakup i montaż urządzeń fitness przy placu zabaw w miejscowości Topolina”, nagroda: 1.000 PLN
  • Sołectwo Czarnogłów, Gmina Dobre, Zadanie pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej wraz z garażem na świetlicę wiejską i zbiornikiem na nieczystości ciekłe w Czarnogłowiu”, nagroda: 1.000 PLN

Laureat pierwszego miejsca został nominowany do etapu ogólnokrajowego prowadzonego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Wszystkim laureatom gratulujemy.

Źródło: www.mazovia.pl