|

Środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw i innych mechanizmów wsparcia podzielone!

Sejmik Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 18 maja zatwierdził podział środków z MIAS, MIWOP i Programu dla OSP.

Samorząd Mazowsza konsekwentnie wspiera gminy, sprzyja aktywizacji i pomaga zaspokajać potrzeby sołectw. Podstawowym instrumentem wsparcia w tym zakresie jest od kilku lat Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS). O naborze do tego programu informowaliśmy na naszej stronie, a dziś miło nam poinformować, że Sejmik Województwa Mazowieckiego na wniosek Zarządu Województwa Mazowieckiego przyjął w ostatni wtorek listę beneficjentów pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2021.

Na liście znalazło się 1276 zadań zgłoszonych przez 256 gmin z całego Mazowsza, na łączną kwotę dofinansowania 12,6 mln zł. W procesie naboru zostały akceptowane wszystkie wnioski, które spełniły wymagania formalne.

W sołectwach wymieniane będzie oświetlenie uliczne, budowane będą place zabaw, altany, miejsca spotkań i rekreacji, wiaty rowerowe i przystankowe; remontowane remizy, świetlice wiejskie, kapliczki; wykonywane będą chodniki, zbiorniki wodne; zamontowane panele fotowoltaiczne, zagospodarowane i uporządkowane zostaną tereny w wielu gminach, zrealizowanych zostanie wiele innych cennych projektów.

Wartość wszystkich inwestycji realizowanych przez gminy, dofinansowywanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021”, jest szacowana na kwotę 31 757 948 zł.

Na tym samym posiedzeniu Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu. W jego ramach Mazowsze wesprze finansowo 184 zadania na łączną kwotę blisko 11 mln zł. Sejmik przyjął listę beneficjentów programu, skierowanego do gmin wiejskich, miejskich i wiejsko-miejskich. Jego głównym zadaniem jest polepszenie jakości powietrza i mikroklimatu na Mazowszu. Dofinansowanie otrzymały takie zadania jak: przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła, zakup i montaż ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, akcje edukacyjno-informacyjne, kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, tworzenie ogrodów deszczowych w pojemnikach i w gruncie, naturalistycznych stawów retencyjnych oraz roślinnych wysp filtracyjnych, które przyczyniają się do zwiększania mikro i małej retencji, instalacji systemów retencjonowania wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej (szkół, urzędów, przychodni itp.) czy budowa nowych i lub rewitalizacja istniejących terenów zieleni.

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął również uchwały przyznające gminom w sumie 15,6 mln zł dla jednostek  Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ponad 7,6 mln zł Samorząd Mazowsza przekaże 234 gminom na zakup lekkich specjalnych samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą i nowy sprzęt specjalistyczny oraz odzież ochronną dla 337 jednostek OSP. Dodatkowo radni zgodzili się na przekazanie pomocy finansowej na zakup dziewięciu średnich i ciężkich samochodów dla OSP, remont trzech samochodów oraz zakup sprzętu i odzieży specjalistycznej. W zapewnieniu gotowości bojowej jednostek OSP ważną rolę odgrywa odpowiednie przystosowanie strażnic. Dlatego też mazowiecki samorząd przekaże także 232 gminom blisko 5,5 mln zł na remont i modernizację części bojowej strażnic w programu Mazowieckie Strażnice OSP-2021. Pomoc finansową otrzyma również 5 gmin na rozbudowę i budowę strażnic.