|

Szkolenie dla nowych członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze

Tegoroczne spotkanie dla nowych członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zgromadziło liczną rzeszę przedsiębiorców, zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

Nowi członkowie

Podczas spotkania wręczono tablice z logotypem Sieci. Nowoprzyjęci członkowie to: Gospodarstwo Pasieczne „Księżycowa Pasieka”, Renata Klaus reprezentująca Koło Gospodyń Wiejskich w Goszczynie oraz Agnieszka Latkowska z Koła Gospodyń Wiejskich „Dziarskie Babki” w Koceranach.

Wymiana doświadczeń

Szkolenie poprowadzili Daniel Łaga – zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalny Koordynator Sieci oraz Marzena Rogozińska – kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Każdy z uczestników zaprezentował siebie oraz własną działalność. O swoich doświadczeniach w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze opowiedzieli także jej długoletni uczestnicy: Małgorzata Borkowska z Dworu Mościbrody, Barbara Stelmach z firmy Eterno oraz Rafał Dziliński z Nalewkarni Longinus.

Szkolenie pozwoliło członkom Sieci dowiedzieć się w jaki sposób funkcjonuje Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, jakie są ich obowiązki oraz korzyści wynikające z uczestnictwa w inicjatywie. Chętnie wymieniali się doświadczeniami, pomysłami oraz uwagami, a także nawiązali nowe kontakty, które być może zaowocują w przyszłości ciekawą współpracą.

Źródło: www.mazovia.pl