|

Zaproszenie do udziału w operacji: „Produkty turystyczne jako perspektywa rozwoju Miasta i Gminy Serock”

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zaprasza rolników, Koła Gospodyń Wiejskich, właścicieli gospodarstw agroturystycznych z terenu Miasta i Gminy Serock, członków stowarzyszeń i inne osoby zaangażowane w budowanie więzi lokalnych, działających na terenie gminy Serock do udziału w operacji: „Produkty turystyczne jako perspektywa rozwoju Miasta i Gminy Serock”.

Celem realizacji operacji jest udział rolników i pozostałych uczestników w wizycie studyjnej prezentującej  sposoby budowania produktu turystyki wiejskiej, co spowoduje zwiększenie wiedzy rolników i pozostałych uczestników w tym zakresie, co pozwoli na podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego gminy.

Dzięki nim, uczestnicy pozyskają przedmiotową wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w praktyce polepszając tym samym swoją pozycje na rynku.

Operacja wpisuje się w cele KSOW na lata 2014-2020 „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”. Udział w wizycie studyjnej rolników, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, właścicieli gospodarstw agroturystycznych z terenu Miasta i Gminy Serock lub członków stowarzyszeń i innych osób zaangażowanych w budowanie więzi lokalnych służyć będzie zwiększeniu wiedzy praktycznej uczestników operacji w zakresie budowania produktu turystyki wiejskiej.

Grupę docelową wizyty studyjnej stanowią rolnicy z terenu gminy Serock, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy, właściciele gospodarstw agroturystycznych położonych na terenie gminy oraz inne osoby lub członkowie stowarzyszeń zaangażowani w rozwój miasta i gminy Serock i budowanie tożsamości lokalnej. Każda z tych osób jest zainteresowana rozwojem turystycznym gminy, ponieważ w nim upatruje szans na rozwój własnej przedsiębiorczości.

Realizacja operacji przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich tworząc mozaikową strukturę istniejących gospodarstw rolnych i tworzenie nowych gospodarstw agroturystycznych. Uczestnicy wizyty studyjnej będą mieli przekazaną w przystępny sposób wiedzę a wdrażając ją w życie, będą mogli rozwijać swoją aktywność, wdrażać nowe inicjatywy, a tym samym działać na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Termin realizacji operacji 16-17 września 2021 r.

Ramowy plan wyjazdu:

I dzień wyjazdu

6.00– 9.30 wyjazd z Serocka

9.30-10.00 spotkanie z członkami Zarządu stowarzyszenia SSJ

10.00 - 11.30 wizyta w winnicy Wojciecha Króla, m. Radoszki, gm. Wilczyce

12.00 - 13.30 wizyta w gospodarstwie ogrodniczym „Szymanówka” Grażyny Borkowskiej w m. Pawłowo, gm. Zawichost

15.30 - 17.00 spacer z przewodnikiem ścieżkami po Górach Pieprzowych z rozarium. Spotkanie z właścicielami gospodarstwa agroturystycznego „Dzika Róża” P. Niny i Jacka Małuszyńskich zlokalizowanego opodal tarasu widokowego z panoramą na miasto Sandomierz i dolinę Wisły

17.30 - 19.00 zakwaterowanie w miejscu noclegu

II dzień wyjazdu

8.30 - 9.45 wizyta w Izbie Regionalnej w Wielogórze

10.00 - 12.00 wizyta w zabytkowym młynie w Trzykosach, gm. Koprzywnica, w tym także degustacja świeżo wyciskanych soków owocowo - warzywnych

12.30 - 13.30 zwiedzanie wizyty „Na Zawrociu” Teresy i Tomasza Gołębiewskich w Pęchowie, gm. Klimontów

14.00 - 15.00 wykład nt. „Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego województwa świętokrzyskiego jako elementu rozwoju obszarów wiejskich”

15.00 wyjazd i powrót do Serocka

Warunkiem uczestnictwa w operacji jest telefoniczne (22 782 88 39 i 22 782 88 40) lub osobiste (Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, Biuro Obsługi Mieszkańca -stanowisko nr 2) zgłoszenie swojego udziału w operacji.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Szczegółowe informacje na temat operacji dostępne są pod numerem telefonu
22 782 88 39, 22 782 88 40 oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku,
ul. Rynek 21, 05-140 Serock, pok. nr 11.