Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

Baza partnerów KSOW

Gmina Białośliwie

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego
Adres siedziby:
wielkopolskie
Księdza Kordeckiego 1
89-340 Białośliwie
NIP:
7642613133
Email:
Telefon:
672876910
Zasięg terytorialny:
lokalny
Priorytety PROW:
 • V. Efektywne gospodarowanie zasobami
  • Optymalizacja zużycia wody
  • Odnawialne źródła energii

 • VI . Zrównoważony rozwój terytorialny
  • Aktywizacja społeczna
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:
Gmina realizuje zadania własne, zlecone lub powierzone. Do zadań własnych Gminy należą w szczególności sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska gminnych dróg,ulic i obiektów inżynierskich, placów wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną lokalnego transportu zbiorowego ochrony zdrowia pomocy społecznej, komunalnego budownictwa mieszkaniowego edukacji publicznej kultury w tym biblioteki gminnej kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych targowiska zieleni gminnej i zadrzewień cmentarzy gminnych porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej promocji gminy współpracy z organizacjami pozarządowymi współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Data rejestracji: 08.08.2017
W przypadku zmiany danych lub odwołania zgody na ich udostępnianie, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail ksow@cdr.gov.pl

drukuj | wróć

wstecz
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009