Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

Baza partnerów KSOW

Stowarzyszenie Tilia

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)
Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Przysiecka 13
87-100 Toruń
NIP:
9561696274
REGON:
870341405
Email:
Telefon:
566576085
Stona WWW:
Zasięg terytorialny:
lokalny
Priorytety PROW:
  • VI . Zrównoważony rozwój terytorialny
    • Aktywizacja społeczna
    • Tożsamość i integracja społeczna
    • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)

Opis dotychczasowej działalności:
Stowarzyszenie ,,Tilia" jest organizacją pozarządową powstałą w 1995 roku angażującą się w wielozadaniową działalność ekologiczną. Od 2004 r. posiada status pożytku publicznego. Stowarzyszanie tworzy własne programy edukacyjne, przygotowuje akcje, konkursy i przedsięwzięcia ucząc zachowań ekologicznych oraz promując ochronę przyrody.Głównym przedsięwzięciem realizowanym przez S. "Tilia" jest Szkoła Leśna na Barbarce, a głównym miejscem realizacji projektów jest Osada Leśna Barbarka. Zasadniczym celem działalności, zgodnie z założeniami statutowymi Stowarzyszenia, jest propagowanie idei ochrony środowiska i popularyzacja ekologicznego podejścia do życia. Ważną rolę pełni również promocja i organizowanie indywidualnej i zbiorowej turystyki. S. "Tilia" czyni również starania w kierunku integracji stowarzyszeń działających na rzecz ekologii i ochrony środowiska, prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla nauczycieli oraz spotkania o tematyce przyrodniczej. Wszystkie te działania zmierzają do podniesienia świadomości ekologicznej i kształtowania właściwych postaw wśród społeczeństwa, co przeciwdziałać będzie ujemnym skutkom urbanizacji i degradacji środowiska. Zasięg realizowanych działań obejmuje województwo kujawsko - pomorskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie i wielkopolskie. Dzięki popularyzowaniu edukacji ekologicznej zostaje przybliżona społeczeństwu istota i znaczenie problemów ekologicznych co sprzyja poprawie komunikacji społecznej w zakresie zrozumienia celów i skutków zrównoważonego rozwoju
Data rejestracji: 20.07.2017
W przypadku zmiany danych lub odwołania zgody na ich udostępnianie, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail ksow@cdr.gov.pl

drukuj | wróć

wstecz
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009