Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

Baza partnerów KSOW

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
Adres siedziby:
pomorskie
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk
NIP:
5832672043
REGON:
192035191
Email:
Telefon:
583261830
Stona WWW:
Zasięg terytorialny:
regionalny
Priorytety PROW:
  • VI . Zrównoważony rozwój terytorialny
    • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
    • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Pomorskiego i działa na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktualnego Statutu. Jest instytucją realizującą zadania województwa w szczególności w zakresie polityki rynku pracy, inicjowania i wspierania skutecznych rozwiązań promujących i stymulujących rozwój rynku pracy w województwie pomorskim. Dokonuje podziału środków Funduszu Pracy przyznanych dla województwa i realizuje zadania związane z Krajowym Funduszem Szkoleniowym. Współpracuje z instytucjami rynku pracy i innymi organizacjami w zakresie promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej bezrobotnych, a także zleca działania aktywizacyjne. Prowadzi badania i analizy rynku pracy umożliwiające monitorowanie zmian na rynku pracy i diagnozowanie problemów. Zajmuje się poradnictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy bądź chcących zmienić zawód. Inicjuje i koordynuje realizację regionalnych programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Programuje i wykonuje zadania realizowane przy współfinansowaniu EFS, po to by wspierać rozwiązywanie problemów zachodzących na rynku pracy. Realizuje międzynarodowe pośrednictwo pracy w ramach sieci współpracy Europejskich Służb Zatrudnienia EURES oraz zadania wynikające z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Prowadzi rejestry instytucji szkoleniowych i agencji zatrudnienia. WUP w Gdańsku jest partnerem KSOW od 2011 r. W latach 2011 - 2015 zrealizował ze środków KSOW cykl 5 Sympozjów Wsi Pomorskiej poświęconych obszarom wiejskim województwa pomorskiego. Jego celem było podjęcie debaty wokół problematyki wiejskiej, z uwagi na powolny i nierównomierny rozwój obszarów wiejskich oraz kurczący się stale obszar zatrudnienia w rolnictwie. Programy kolejnych Sympozjów w partnerstwie z NGO obejmowały prezentację określonej problematyki i dobrych praktyk, debatę oraz wizytę studyjną w instytucjach związanych z tematyką Sympozjum.
Data rejestracji: 02.03.2018
W przypadku zmiany danych lub odwołania zgody na ich udostępnianie, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail ksow@cdr.gov.pl

drukuj | wróć

wstecz
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009