Kontakt do Biura Regionalnego KSOW w województwie mazowieckim

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
tel. 22 59 79 701, fax 22 59 79 702
e-mail: rolnictwo*mazovia.pl, ksow*mazovia.pl
www.mazovia.pl

Odwiedź Nas!!!  

 


W sprawie pytań dotyczących działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich prosimy o kontakt z pracownikami Biura Regionalnego KSOW:

Piotr Marzec - kierownik
tel. 22 59 79 364
e-mail: piotr.marzec*mazovia.pl

Anna Cioś
tel. 22 59 79 386
e-mail: anna.cios*mazovia.pl
w sprawach dot. realizacji Planu operacyjnego i komunikacyjnego

Justyna Dyśko
tel. 22 59 79 388
e-mail: justyna.dysko*mazovia.pl
w sprawach finansowych, dot. Pomocy Technicznej

Alicja Łukaszuk
tel. 22 59 79 375
e-mail: alicja.lukaszuk*mazovia.pl
w sprawach dot. portalu, realizacji Planu operacyjnego

Monika Nader
tel. 22 59 79 258
e-mail: monika.nader*mazovia.pl
w sprawach dot. portalu, realizacji Planu operacyjnego

Marcin Rzońca
tel. 22 59 79 338
e-mail: marcin.rzonca*mazovia.pl
w sprawach dot. realizacji Planu operacyjnego


W sprawie pytań dot. PROW 2014-2020, w tym Podejścia LEADER prosimy o kontakt z odpowiednim wydziałem merytorycznym:

  • dot. działań i konkursów w ramach PROW 2014-2020

Krzysztof Cienkowski
tel. 22 59 79 621
e-mail: krzysztof.cienkowski*mazovia.pl

Alina Rusak
tel. 22 59 79 643
e-mail: alina.rusak*mazovia.pl

Michał Żak
tel. 22 59 79 167
e-mail: michal.zak*mazovia.pl

  • dot. LEADER`a

Łukasz Brzeziński
tel. 22 59 79 326
e-mail: lukasz.brzezinski*mazovia.pl

Otylia Fitzet-Wołowicz
tel. 22 59 79 366
e-mail: otylia.fitzet*mazovia.pl

Szymon Sieniarski
tel. 22 59 79 719
e-mail: szymon.sieniarski*mazovia.pl

Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy usunąć znak * i zastąpić go @


Wszelkich informacji dotyczących PROW 2014-2020, w tym Podejścia LEADER udzielają podczas wizyt osobistych wszyscy pracownicy Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich zajmujący się ww. tematyką.

Zapraszamy do siedziby departamentu stanowiącej Punkt Informacyjny PROW 2014-2020 w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 w godzinach 8.00-16.00.