Pomoc Techniczna - Schemat I

Zestawienie operacji realizowanych w ramach Schematu I Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego:

  • Konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2014- 2020
  • Najem i eksploatacja powierzchni biurowej i archiwum PROW 2014-2020
  • Szkolenia dla pracowników PROW 2014-2020
  • Usługi pocztowe PROW 2014-2020
  • Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020
  • Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW w ramach PROW 2014-2020
  • Przeprowadzanie przez pracowników UMWM czynności kontrolnych w ramach PROW 2014-2020

Celem powyższych operacji jest stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu poprzez odpowiednie wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż operacja zapewni możliwość funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wysokość  wkładu EFRROW  w ramach budżetu Schematu I Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 dla Samorządu Województwa Mazowieckiego wynosi 9 301 442 EURO.


Operacje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PT PROW 2014-2020.