Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Formularz zgłoszeniowy do KSOW

Dane organizacji
Adres partnera
Dane kontaktowe
Priorytety PROW *
Wybierz priorytet PROW na lata 2014-2020, którego wspieraniem jesteś zainteresowany w ramach KSOW i który jednocześnie wpisuje się w działalność Waszej organizacji. Możesz wybrać maksymalnie 2 priorytety, zaznacz znakiem po prawej stronie maksymalnie 3 tematy, które wpisują się w wybrany priorytet.
Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Wybierając priorytet 1 jednocześnie stajesz się partnerem sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)
Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.
Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
Odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.
Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.
Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich
Opis dotychczasowej działalności *
Opisz Waszą działalność, zaprezentuj się potencjalnym partnerom. W kilku słowach napisz co jest sukcesem Waszej organizacji i co do tej pory zrobiliście.
Maksymalnie 2000 znaków.
Zgoda na przetwarzanie danych *

Administratorem podanych na formularzu danych osobowych jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, z siedzibą: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.

Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r. poz. 138.) w celach utworzenia sieci kontaktów pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wspieranie rozwoju obszarów wiejskich oraz nawiązywania współpracy pomiędzy Partnerami KSOW. Działanie administratora jest wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 paragraf 6 ustęp 3.

Przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy.

* - pola wymagane
Jeśli masz problemy z wypełnieniem formularza (nie odnalazłeś się w żadnej z wymienionych kategorii) napisz do nas. Kontakt: ksow@cdr.gov.pl

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009