Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

Zapraszamy do udziału w konkursie i konferencji - żywność lokalna i tradycyjna

01.09.2017

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Siedlce organizuje konkurs „Najlepszy Produkt Tradycyjny Wschodniego Mazowsza”. Celem konkursu jest identyfikacja, promocja i upowszechnianie najlepszych tradycyjnych produktów żywnościowych Wschodniego Mazowsza, popularyzacja i poszerzenie Listy Produktów Tradycyjnych oraz aktywizacja mieszkańców wsi w zakresie przedsiębiorczości pozarolniczej.

Do udziału w konkursie zapraszamy rolników i mieszkańców z terenów wiejskich ośmiu powiatów:

 • garwolińskiego,
 • łosickiego,
 • mińskiego,
 • siedleckiego,
 • sokołowskiego,
 • węgrowskiego,
 • otwockiego,
 • wołomińskiego.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do dnia 15 września br. karty zgłoszenia i wypełnionego wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych (wzór wniosku dostępny jest na stronach www.minrol.gov.pl, www.mazovia.pl). Poza tym należy przygotować zgłoszony produkt, który będzie oceniany przez komisję w dniu 27 września br. w siedzibie MODR Oddział Siedlce (ul. Kazimierzowska 21).

Ocena wniosków i produktów obejmować będzie następujące kryteria:

 • związek produktu z tematem konkursu (tradycyjne metody wytwarzania, wykorzystywane surowce, specyficzny charakter, związek z regionem),
 • poprawność przygotowania wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych, dowody określające powtarzalność produkcji (certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy),
 • walory organoleptyczne produktu (smak, zapach, konsystencja, wygląd) oraz estetyka i sposób zaprezentowania produktu.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji „Przedsiębiorczość w gospodarstwach rolnych – produkcja żywności lokalnej i tradycyjnej”, która odbędzie się w Siedlcach w dniu 11 października br.

Ramowy program 5-godzinnej konferencji obejmować będzie między innymi tematy:

 • Małe przetwórstwo lokalne i produkty tradycyjne jako szansa rozwoju gospodarstw rolnych i regionu,
 • Rolniczy handel detaliczny produktów tradycyjnych - tworzenie krótkich łańcuchów dostaw,
 • Unijne i krajowe systemy jakości żywności tradycyjnej i regionalnej - zachowanie różnorodności genetycznej roślin i zwierząt,
 • Produkty tradycyjne i małe przetwórstwo lokalne w agroturystyce/turystyce wiejskiej.

W programie przewidziana jest prezentacja dobrych praktyk i tworzenie sieci współpracy partnerskiej z zakresu małego przetwórstwa lokalnego i produktu tradycyjnego i lokalnego w tym prezentacja:

 • działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Mazowiecko- Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego w zakresie upowszechniania i promocji produktów tradycyjnych Mazowsza,
 • szlaku kulinarnego „Mazowiecka Micha Szlachecka”,
 • gospodarstw wytwarzających produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych.

Do udziału w konferencji zapraszamy rolników, mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego, zainteresowanych małym przetwórstwem lokalnym i wytwarzaniem produktów tradycyjnych i regionalnych, prowadzących działalność agroturystyczną/turystyczną na Mazowszu oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających ww. zakresie. Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o zgłaszanie się do dnia 30 września br. telefonicznie 25 640 09 23, 25 640 09 38 lub pocztą e-mail na adres: maria.sudnik@modr.mazowsze.pl

Konkurs i konferencja realizowane są w ramach operacji pt. „Rozwój przedsiębiorczości – produkcja żywności lokalnej i tradycyjnej”,  współfinansowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, Plan operacyjny na lata 2016- 2017, konkurs nr 1/2017 – Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Operacja realizowana jest przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w partnerstwie z Mazowiecko-Podlaskim Stowarzyszeniem Agroturystycznym i Fundacją „Mazowiecka Micha Szlachecka”.

Do pobrania:

Karta zgłoszenia na konkurs
Regulamin konkursu


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009