Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

Zapraszamy do udziału w konferencji „Przedsiębiorczość w gospodarstwach rolnych – produkcja żywności lokalnej i tradycyjnej”

25.09.2017

Zapraszamy do udziału w konferencji „Przedsiębiorczość w gospodarstwach rolnych – produkcja żywności lokalnej i tradycyjnej”, która odbędzie się w Siedlcach w dniu 11 października br.

Ramowy program 5-godzinnej  konferencji obejmować będzie między innymi tematy:

  • Małe przetwórstwo  lokalne i produkty tradycyjne jako szansa rozwoju gospodarstw rolnych i regionu
  • Rolniczy handel detaliczny produktów tradycyjnych - tworzenie krótkich łańcuchów dostaw
  • Unijne i krajowe systemy jakości żywności tradycyjnej i regionalnej - zachowanie różnorodności genetycznej roślin i zwierząt
  • Produkty tradycyjne i małe przetwórstwo lokalne  w agroturystyce/turystyce wiejskiej.

W programie przewidziana jest prezentacja dobrych praktyk i tworzenie sieci współpracy partnerskiej z zakresu małego przetwórstwa lokalnego i produktu tradycyjnego i lokalnego w tym prezentacja:

  • działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Mazowiecko- Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego i w zakresie upowszechniania i promocji produktów tradycyjnych Mazowsza
  • szlaku kulinarnego „Mazowiecka Micha Szlachecka”,
  • gospodarstw wytwarzających produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych.

Do udziału w konferencji zapraszamy rolników, mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego, zainteresowanych małym przetwórstwem lokalnym i wytwarzaniem produktów tradycyjnych i regionalnych, prowadzących działalność agroturystyczną/ turystyczną na Mazowszu oraz  przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w. w zakresie.

Zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o zgłaszanie się do dnia 30 września br. telefonicznie 25 640 09 23, 25 640 09 38 lub pocztą e-mail na adres: maria.sudnik@modr.mazowsze.pl

Konkurs i konferencja realizowane są w ramach operacji pt. „Rozwój przedsiębiorczości – produkcja żywności lokalnej i tradycyjnej”,  współfinansowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, Plan operacyjny na lata 2016- 2017., konkurs nr 1/2017 – Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Operacja realizowana jest przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w partnerstwie z Mazowiecko-Podlaskim Stowarzyszeniem Agroturystycznym i Fundacją „Mazowiecka Micha Szlachecka”.

Maria Sudnik, MODR Oddział Siedlce


Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009