Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

Zaproszenie na szkolenie: "Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – innowacyjność w ramach sieci współpracy"

06.10.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” przystąpiło do realizacji projektu: „Innowacyjna wieś – dobre praktyki przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”, realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu odbędą się 3 trzydniowe wyjazdy studyjne w terminach: 13-15.10.2017 – woj. zachodniopomorskie, 20-22.10.2017 – woj. dolnośląskie , 27-29.10.2017 – woj. podkarpackie. Uczestnicy wyjazdów studyjnych wezmą udział w szkoleniach na temat prowadzenia działalności gospodarczej na   obszarach wiejskich funkcjonującej w ramach sieci współpracy, tworzenia strategii marketingowej we współpracy z innymi podmiotami, budowanie własnej marki, analizy rynku docelowego z udziałem partnerów w ramach sieci współpracy, tworzenia i funkcjonowania tzw. krótkich kanałów dystrybucji. Ponadto podczas ich trwania prezentowane będą dobre praktyki rozwoju przedsiębiorczości, w tym funkcjonowanie w ramach sieci kontaktów i współpracy z następującego zakresu: wykorzystanie zasobów dotychczas niewykorzystywanych (przyrodniczych, kulturowych etc); wykorzystanie zasobów ludzkich – poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób odchodzących z rolnictwa lub powracających na wieś etc; wykorzystanie zasobów ludzkich – poprzez tworzenie dodatkowych miejsc pracy dla osób trwale związanych z rolnictwem; zapewnianie usług deficytowych dla mieszkańców terenów wiejskich w zakresie edukacji, rekreacji, pomocy społecznej, opieki nad osobami zależnymi; optymalizacja usług społecznych dla mieszkańców terenów wiejskich w zakresie edukacji (szczególnie w zakresie przekształcania szkół), rekreacji, pomocy społecznej, opieki nad osobami zależnymi; optymalizacji usług dla rolnictwa; ekonomizacja Organizacji Pozarządowych na terenach wiejskich. Szkolenia odbywać się będą w cyklu dwudniowym (10 godzin lekcyjnych).

Podczas szkoleń przewiduje się obszary tematyczne:

Tworzenie sieci kontaktów i współpracy dla rynku zbytu obszarów wiejskich – 5 h, w tym:

-  działalność marketingowa w ramach sieci kontaktów i współpracy;

-  obsługa klienta realizowana w sieci współpracy;.

-  budowanie potencjału sprzedaży w sieci współpracy;

Aspekty prawno-organizacyjne i innowacyjne – 5 h, w tym:

-  prawne i organizacyjne podstawy partnerstw, tworzenia sieci kontaktów partnerstw,  budowania sieci współpracy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

-  innowacyjność w rolnictwie  i na obszarach wiejskich funkcjonującej w ramach sieci kontaktów.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewniony bezpłatny udział, obejmujący: wykłady, warsztaty, serwis kawowy. Projekt skierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich, członków LGD „Razem dla Rozwoju”, lokalnych liderów, zaangażowanych w tworzenie sieci kontaktów  i współpracy. Zakłada się udział 75 osób, które uczestniczyć będą w szkoleniach. Ponad połowę grupy docelowej projektu mają stanowić osoby do 35 roku życia mieszkające na obszarach wiejskich. O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje termin zgłoszenia oraz wiek uczestnika.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach proszone są o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: poczta@razem-dla-rozwoju.pl lub kontakt pod nr telefonów: +48 575 225 871, + 48 575 225 873.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009