Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Przetwórstwo mięsa w gospodarstwie rolnym

24.10.2017

Przetwórstwo mięsa w gospodarstwie rolnym to tytuł projektu realizowanego przez MODR Warszawa Oddział Płock, w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Partnerem projektu była Mazowiecka Izba Rolnicza z siedzibą w Parzniewie oraz Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem z siedzibą w Gąbinie. Projekt służy większej mobilizacji zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

W ramach projektu, w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu, w dniach 26 i 27 września br., odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyli rolnicy (lub domownicy) i doradcy - mieszkańcy powiatów gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego. Celem spotkania było przekazanie wiedzy, z zakresu technologii procesów produkcyjnych, wymagań higienicznych, bezpieczeństwa żywności, w tym żywności ekologicznej, wymagań technicznych i prawno-administracyjnych  przy zakładaniu działalności małego przetwórstwa, w postaci teoretycznej (wykłady) i praktycznej (warsztaty obejmujące produkcję kiełbasy). Uczestnicy szkolenia  zapoznali się także z możliwościami pozyskiwania środków finansowych wspierających działalność przetwórczą, zagadnieniami marketingu, reklamy i promocji produktów żywnościowych oraz warunków sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie.

Wiele z pytań skierowanych do wykładowców dotyczyło przetwórstwa produktów rolnych oraz ich sprzedaży z gospodarstwa rolnego. Szczególną uwagę słuchacze zwrócili na  najnowsze przepisy prawne regulujące kwestie rolniczego handlu detalicznego. Ustawa regulująca te kwestie ma stworzyć rolnikom możliwości produkcji i sprzedaży żywności wyprodukowanej w całości lub w części z własnej uprawy, chowu lub hodowli, w zgodzie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności i prawa podatkowego. Jest to ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza dla właścicieli mniejszych  gospodarstw, którzy planują zwiększyć swój dochód, poprzez przetwórstwo mięsa i jego sprzedaż z gospodarstwa. To również szansa dla osób chcących kultywować tradycje produkcji żywności lokalnej i regionalnej.

Sala szkoleniowa z uczestnikami szkolenia

Uczestnicy szkolenia robiacy kiełbasę

Sala szkoleniowa z uczestnikami szkolenia

Uczestnicy ustawieni do grupowego zdjęcia

Opracowała:

Jadwiga Przedpełska MODR Warszawa Oddział Płock


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009