Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Rolnicze zmagania - XXV OLIMPIADA WIEDZY ROLNICZEJ

31.10.2017

Organizowana od 25 lat przez Oddział Poświętne w Płońsku Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Olimpiada Wiedzy Rolniczej odbyła się 26 października 2016 roku. Składała się z dwóch etapów: pisemnego i finału w przeprowadzonego w formie ustnej.

Zwycięzcami XXV Olimpiady Wiedzy Rolniczej zostali:

I miejsce – Katarzyna Kałuża – gm. Nowe Miasto

II miejsce – Radosław Chmielewski – gm. Żuromin

III miejsce – Marcin Chmielewski – gm. Wiśniewo

IV miejsce – Tomasz Bartold – gm. Dzierzążnia

V miejsce – Przemysław Białoskórski – gm. Raciąż

Piątka laureatów otrzymała nagrody finansowe w wysokości od 600 zł do 1000 zł oraz roczną prenumeratę „Wsi Mazowieckiej”. Ponadto laureaci i kolejnych 10 uczestników otrzymało dodatkowe nagrody rzeczowe od KRUS PT w Ciechanowie oraz firmy LUVENA z siedzibą w Luboniu.

W Olimpiadzie uczestniczyło 50 osób, w tym 5 kobiet. Zgłosili się właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby gospodarujące z rodzicami w tym uczniowie ostatnich klas szkól rolniczych, którzy mieszkają na terenie powiatów: ciechanowskiego, legionowskiego, mławskiego, nowodworskiego, płońskiego, pułtuskiego, żuromińskiego.

 Po raz pierwszy zakres tematyczny Olimpiady został rozszerzony o tematy preferowane przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich związane z:

- inicjatywami mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw, realizujących projekty na rzecz społeczności wiejskich,

- krótkimi łańcuchami dostaw,

- wykorzystaniem zasobów środowiska naturalnego przez mieszkańców obszarów wiejskich,

- zachowaniem różnorodności genetycznej roślin i zwierząt,

- przedsiębiorczością na obszarach wiejskich i przetwórstwem lokalnym, 

- poprawą jakości życia na wsi, pokazaniem wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Wzbogaceniem XXV Olimpiady Wiedzy Rolniczej były wykłady przeprowadzone przez doradców MODR: Małgorzatę Niemirską, kierownika PZDR Płońsk nt. Działania 6: „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej” oraz przez Alberta Jaworskiego, kierownika PZDR Pomiechówek nt. Działania 10: „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”, Działanie11: „Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego” z PROW na lata 2014-2020.

Wyniki testu wykazały, że poziom uczestników był bardzo wyrównany. Do najłatwiejszych pytań testowych należy zaliczyć pytanie dotyczące ASF (100% poprawnych odpowiedzi), do najtrudniejszych pytanie, którzy rolnicy mają obowiązek przechowywania nawozów naturalnych na płycie obornikowej (dobre odpowiedzi - 13%).

Odpowiedzi ustne finalistów - na wylosowane pytania - zdaniem jury były w pełni satysfakcjonujące i świadczyły, że młodzi rolnicy mają rozległą wiedzę zarówno rolniczą, jaki i tę dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich.

Uczestnicy Olimpiady wzięli również udział w przeprowadzonym przez O/Poświętne w Płońsku MODR badaniu ewaluacyjnym, z którego wynika kilka interesujących wniosków. Otóż w ocenie badanych poziom pytań testowych był raczej wysoki - 76%, a dla 24 % zdecydowanie wysoki.

Organizatorzy chcieli poznać bliżej profil uczestnika XXV Olimpiady Wiedzy Rolniczej i dowiedzieć się, kim są ci młodzi ludzie i jak pogłębiają fachową wiedzę. W Olimpiadzie uczestniczyły osoby doskonale znające pracę w rolnictwie, bowiem 85 % wskazało, że pomaga w gospodarstwie rolnym od ponad 5 lat i 95 % uczyło się zawodu od najbliższej rodziny. Nasi uczestnicy legitymowali się głównie wykształceniem średnim – 63% i wyższym 28%. Fachową wiedzę uzupełniają korzystając z Internetu (85%), szkoleń rolniczych organizowanych przez MODR (52%), prasy rolniczej takiej jak Top Agrar, Agroserwis, Poradnik Rolniczy, oraz z programu telewizyjnego Agroserwis.  Jako istotne źródło informacji uznali także targi rolnicze (32% badanych).

XXV Olimpiada Wiedzy Rolniczej była nowym doświadczeniem dla prawie 60% respondentów. Młodzi ludzie wypowiedzieli się również odnośnie organizacji Olimpiady Wiedzy Rolniczej, 80 % ankietowanych uważa, że należy ją kontynuować. Przedstawione powody to: nobilituje w oczach rodziny, sąsiadów i kolegów, „jest ciekawym wydarzeniem”, „ma charakter edukacyjny”, jest dobrym sprawdzianem własnych wiadomości”, „jest zdecydowanie dobrą praktyką i należy ją organizować”.

Olimpiada otrzymała dofinansowanie w tegorocznym naborze operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017, konkurs nr 1/2017 – Działanie 11: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Organizatorzy gratulują zwycięzcom, wszystkim uczestnikom wiedzy oraz dziękują za udział w Olimpiadzie.

Opracowanie: Małgorzata Najechalska

Zdjęcia Bożena Chądzyńska

Dyrektor MODR przemawia do obecnych na sali uczestników olimpiady

uczestnicy XXV Olimpiady na sali

sala szkoleniowa i wykładowca

sala z uczestnikami, finalistami olimpiady

laureaci stojący obok siebie

wspólne zdjęcie: organizatorzy, sponsorzy i laureaci


Olimpiada współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009