Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Na XI Kongresie o przeszłości i przyszłości

20.11.2017

Tegoroczny XI już Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich w Zegrzu skoncentrowany był wokół różnych scenariuszy dla Polski i Mazowsza. Oprócz oceny bieżącego stanu wdrażania PROW 2014-2020 dużo czasu poświęcono na prezentację dobrych praktyk z przeszłości ale i możliwych wariantów dla Unii Europejskiej w przyszłości

XI Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich

Kongres, który zgromadził ponad 250 mazowieckich samorządowców (wójtów, burmistrzów i starostów) oraz przedstawicieli lokalnych grup działania rozpoczęła Pani Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska podsumowaniem  dotychczasowych programów i projektów prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego lub przy jego udziale.

Wicemarszalek Janina Ewa Orzelowska i Przewodniczacy Komisji Rolnictwa Sejmiku Leszek Przybytnia

Następnie dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej wygłosił dwa referaty – „Ewolucja czy rewolucja w Unii Europejskiej - przewidywane kierunki integracji lub dezintegracji europejskiej” oraz „Dotychczasowe funkcjonowanie Polski w UE ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i obszarów wiejskich oraz wprowadzane i zapowiadane zmiany instytucjonalno-organizacyjne”.

dr Artur Bartosiewicz z SGH

Obie były pełne konkretnych danych z raportów instytucji europejskich, analiz danych statystycznych i prawdopodobnych rozwiązań, ale i znaków zapytania. Nie sposób bowiem przyjąć jeden albo nawet dwa alternatywne warianty rozwoju Unii Europejskiej przy tak wielu niewiadomych zarówno w kraju jak i za jego granicami.

Część pierwszą XI Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich zakończyło wręczenie nagród w dwóch autorskich konkursach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim. Cenne nagrody rzeczowe i dyplomy odebrały najaktywniejsze liderki wiejskie,

Liderki Wiejskie na Mazowszu 2017

a symboliczne czeki najaktywniejsze sołectwa KSOW w województwie mazowieckim).

Najaktywniejsze sołectwa na Mazowszu 2017

Pierwszego dnia po południu uczestnicy Kongresu podczas krótkiego wyjazdu studyjnego dzięki uprzejmości Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński oraz władz gmin Serock i Somianka odwiedzili kilka przykładów dobrych praktyk – inwestycji realizowanych m.in. w ramach podejścia LEADER.

Park linowy - dobre praktyki Leader

Spotkanie z Burmistrzami Serocka oraz Wójtem gminy Somianka było także okazją do wymiany doświadczeń oraz bieżącej wymiany poglądów, bo wiele prezentowanych rozwiązań można przenieść w inne rejony Mazowsza.

Urząd Gminy i Miasta Serocka

Dzień drugi to dla uczestników XI Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich dzień ze specjalistami z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich urzędu marszałkowskiego. To czas na poznanie stanu wdrażania, naborów i perspektyw PROW 2014-2020, stanu wdrażania LSR w województwie mazowieckim (Inicjatywa LEADER) oraz stan Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na przełomie 2017/2018 roku.

Krzysztof Cienkowski przedstawił stan wdrażania PROW 2014-2020

Kongres zakończyło trzech partnerów KSOW – Powiat siedlecki, Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” i Stowarzyszenie Sympatyków Doliny Rzeki Wkry NASZA WKRA prezentując swoje doświadczenia we współpracy z KSOW, najlepsze współorganizowane przedsięwzięcia i proponowane projekty.

dobre praktyki powiatu siedleckiego 

Wszystkim Partnerom prezentującym się na Kongresie za podzielenie się doświadczeniem i pomysłami dziękujemy.

Całe przedsięwzięcie zorganizowane było po raz kolejny w ramach Pomocy Technicznej  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a jego podstawowy cel – wszechstronna informacja o europejskich mechanizmach wsparcia dla wsi i rolnictwa – został w zgodnej opinii ankietowanych uczestników z powodzeniem osiągnięty.

uczestnicy Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Prezentacje do pobrania:

Ewolucja czy rewolucja w Unii Europejskiej

PROW 2014-2020 – stan wdrażania, nabory, perspektywy

Inicjatywa LEADER 2014-2020 – stan wdrażania LSR

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na przełomie 2017/2018 roku

Powiat siedlecki

LGD Razem dla Radomki

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009