Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 – komunikat nr 2

30.11.2017

W trakcie dotychczas przeprowadzanych konsultacji dotyczących „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” pojawiły się ze strony gmin zainteresowanych partycypowaniem w „MIAS MAZOWSZE 2018” liczne pytania odnośnie istotnego dla uczestnictwa w Instrumencie dokumentu pn. „uchwała Rady Sołeckiej”.

Dokument ten jest wymieniany w „Zasadach udzielania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza” jako niezbędny do partycypacji w Instrumencie oraz stanowi wymagany załącznik do Wniosku o pomoc finansową z budżetu województwa mazowieckiego w roku 2018 w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”.

W celu wyjaśnienia wątpliwości, uprzejmie informujemy, że w przypadku gdy Rada Sołecka nie wyraża opinii bądź stanowiska w postaci „uchwały”, do ww. Wniosku o pomoc finansową należy załączyć inny dokument pochodzący od Rady Sołeckiej, w którym zajęła ona stanowisko lub zaopiniowała wniosek w sprawie realizacji danego zadania.

Ponadto uprzejmie informujemy, że Gmina w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” oprócz ww. dokumentu ze strony Rady Sołeckiej, ma możliwość również załączyć dodatkowo do składanego przez siebie „Wniosku o pomoc finansową” stosowną uchwałę Zebrania Wiejskiego (lub jej potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię) w sprawie realizacji danego zadania, jednakże podkreślamy, iż nie jest to dokument bezwzględnie wymagany.

Artykuły powiązane:

http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/12890-mazowiecki-instrument-aktywizacji-solectw-mazow.html

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009