Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” – komunikat nr 3

20.12.2017

W trakcie przeprowadzanych konsultacji dotyczących „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” stwierdzono, że jedną z kwestii najczęściej poruszanych przez gminy zainteresowane partycypowaniem w „MIAS MAZOWSZE 2018” jest możliwość wykorzystania przez gminę środków finansowych Funduszu Sołeckiego na pokrycie części lub całości wkładu własnego gminy do „MIAS MAZOWSZE 2018”.

„Zasady udzielania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza” zawierają m.in. dwa poniższe zapisy:

  1. § 5 ust. 6 - „W ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” nie mogą być zgłaszane zadania, których realizacja jest lub będzie w jakimkolwiek stopniu finansowana za pomocą niepodlegających zwrotowi środków finansowych innych niż środki własne budżetu gminy (np. instrumenty wsparcia z funduszy UE, itp.).”,

  2. § 9 ust. 11 – „W przypadku otrzymania przez beneficjenta niepodlegającej zwrotowi pomocy finansowej zadania z innego źródła niż „MIAS MAZOWSZE 2018” (krajowego bądź budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych), beneficjent zwraca województwu mazowieckiemu środki finansowe w kwocie równej wysokości dofinansowania otrzymanego z innego źródła, lecz nie wyższego niż kwota środków dofinansowania otrzymanego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”. Beneficjent dokonuje zwrotu środków otrzymanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” w dniu otrzymania środków finansowych dofinansowania pochodzącego z innego źródła. Za każdy dzień opóźnienia od kwoty należnej województwu mazowieckiemu będą naliczane beneficjentowi odsetki ustawowe.”.

W odpowiedzi na liczne pytania informujemy, że pomimo iż wykorzystanie przez gminę środków Funduszu Sołeckiego wiąże się ze zwrotem z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach tego funduszu, to ze względu na charakter tych środków, wykorzystanie ich jako elementu wkładu własnego gminy w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” zostaje uznane za dozwolone i w żadnym stopniu nie narusza przytoczonych powyżej zapisów zasad „MIAS MAZOWSZE 2018”.

Artykuły powiązane:

http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/12890-mazowiecki-instrument-aktywizacji-solectw-mazow.html
http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/12921-mazowiecki-instrument-aktywizacji-solectw-ma.html

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009