Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

Spotkanie z przedstawicielami LGD dotyczące Wdrażania inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

27.12.2017

Spotkanie z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania dotyczące Wdrażania inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 18 grudnia 2017 r. w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wydział Leader w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, dla przedstawicieli mazowieckich Lokalnych Grup Działania. Spotkanie dotyczyło stanu wdrażania i alokacja środków na wdrożenie inicjatywy LEADER na 2014-2020 w województwie mazowieckim oraz postępy w rozliczaniu operacji. Omówione zostały zmiany w przepisach powszechnie obowiązujących, dotyczących wdrażania inicjatywy LEADER. Planowanych zadań na 2018 r. w ramach wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju. Na zakończenie omówiona była działalność Mazowieckiej Sieci LGD oraz Grupy Tematycznej Leader przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dzięki udziałowi w spotkaniu ok. pięćdziesięciu przedstawicieli LGD pozyskało praktyczną wiedzę dotyczącą przygotowania projektu i rozliczeniu operacji, jak również omówione zostały kwestie dotyczące przekazywania odpowiedniej dokumentacji do Samorządu Województwa.

Spotkanie przedstawicieli LGD - Wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Spotkanie przedstawicieli LGD - Wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Spotkanie przedstawicieli LGD - Wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Spotkanie przedstawicieli LGD - Wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Spotkanie przedstawicieli LGD - Wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


                  loga wraz ze sloganami


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009