Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Spotkanie z przedstawicielami LGD dotyczące Wdrażania inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

27.12.2017

Spotkanie z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania dotyczące Wdrażania inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 18 grudnia 2017 r. w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wydział Leader w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, dla przedstawicieli mazowieckich Lokalnych Grup Działania. Spotkanie dotyczyło stanu wdrażania i alokacja środków na wdrożenie inicjatywy LEADER na 2014-2020 w województwie mazowieckim oraz postępy w rozliczaniu operacji. Omówione zostały zmiany w przepisach powszechnie obowiązujących, dotyczących wdrażania inicjatywy LEADER. Planowanych zadań na 2018 r. w ramach wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju. Na zakończenie omówiona była działalność Mazowieckiej Sieci LGD oraz Grupy Tematycznej Leader przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dzięki udziałowi w spotkaniu ok. pięćdziesięciu przedstawicieli LGD pozyskało praktyczną wiedzę dotyczącą przygotowania projektu i rozliczeniu operacji, jak również omówione zostały kwestie dotyczące przekazywania odpowiedniej dokumentacji do Samorządu Województwa.

Spotkanie przedstawicieli LGD - Wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Spotkanie przedstawicieli LGD - Wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Spotkanie przedstawicieli LGD - Wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Spotkanie przedstawicieli LGD - Wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Spotkanie przedstawicieli LGD - Wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


                  loga wraz ze sloganami


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009