Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Nabór 2018 w statystyce

16.02.2018

Nabór wniosków w Konkursie nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji do realizacji w 2018 r., w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018–2019 trwał od dnia 22 stycznia do dnia 6 lutego 2018 r.

  • Do dnia 16 lutego 2018 roku dotarło do nas 50 wniosków, a dotyczą one wszystkich 7 działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego;
  • Łącznie aplikujecie Państwo o kwotę 1 372 946,01 zł przy limicie finansowym na operacje partnerskie dla województwa mazowieckiego na  rok  bieżący 1 150 000 zł. Przypominamy, że do poszczególnych działań przypisane są koperty (limity) finansowe;
  • Wnioski złożyło 29 podmiotów, w tym najwięcej wniosków (bo aż 18) złożył Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Współpracować z KSOW w 2018 roku chce 5 lokalnych grup działania i 17 samorządów lub jednostek samorządowych;
  • Najwięcej wniosków dotyczy działania 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie” (16 wniosków) oraz 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju” (13 wniosków). Najmniejsze Państwa zainteresowanie wzbudziło działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji” i 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich” (po 2 wnioski) oraz 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej” (tylko 1 wniosek);
  • 1 wniosek jako omyłkowo do nas skierowany przekazaliśmy do Jednostki Centralnej KSOW czyli Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Rozpoczynamy zatem formalną i merytoryczną ocenę złożonych wniosków. O poszczególnych etapach pracy będziemy informować na bieżąco.

Słowa kluczowe : KSOWPO 2018-2019


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009