Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

MIAS 2018 rozstrzygnięty

07.05.2018

Na Mazowszu jest około 7,3 tys. sołectw. Małe lokalne wspólnoty najlepiej znają swoje potrzeby. Nowe boisko, park, plac zabaw czy książki do biblioteki – to tylko niektóre z przedsięwzięć, które mazowieckie gminy zrealizują, dzięki środkom z budżetu województwa.

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” to pilotażowy program, na który w tym roku samorząd województwa przeznaczył 6 mln zł. Gminy mogły uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł dla jednego projektu.

– MIAS to program, który daje bardzo szerokie możliwości rozwoju mazowieckich gmin, ale także stwarza warunki do godnego życia i odpoczynku w środowisku wiejskim – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Wsparcie finansowe trafi do 251 gmin z Mazowsza. Dzięki temu zrealizują one 492 inwestycje za ponad 4,7 mln zł.

– Są to projekty nieduże i zarazem bardzo różne: od siłowni zewnętrznych, poprzez wyposażenie świetlic, bramy garażowe dla OSP, prace zewnętrzne związane z chodnikami czy latarniami. To, w jaki sposób mieszkańcy postrzegają swoje małe miejscowości oraz ich zaangażowanie, jest niezwykle istotne, dlatego dofinansowanie uzyskały wszystkie wnioski, które wpłynęły – zauważyła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Pięć obszarów wsparcia

Każda gmina mogła złożyć maksymalnie dwa wnioski na dwa różne zadania o charakterze bieżącym w pięciu obszarach:

  • ład przestrzenny, zieleń gminna i zadrzewienia;
  • remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej;
  • zakup instalacji pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej;
  • remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych);
  • wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej.

Na co środki

W ramach pierwszego obszaru pomoc przeznaczono na tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, zieleńców, trawników, parków, skwerów, ogrodów botanicznych. Z kolei środki z puli remontów i wyposażenia obiektów użyteczności publicznej wsparły świetlice i domy kultury, strażnice OSP, stadiony, trybuny, siłownie, hale sportowe, baseny, skwerki czy wiaty rekreacyjne, boiska sportowe, skateparki, siłownie zewnętrzne, parki, place lub sale zabaw. Sołectwa z trzeciego obszaru mogły doposażać szatnie przy boiskach czy miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców. Dzięki „MIAS” sołectwa mogły również remontować gminne biblioteki publiczne i kupować książki. Ostatni obszar to środki na zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych.

Wszystkie elementy zakupione dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu województwa mazowieckiego, powinny być udostępniane nieodpłatnie w powszechnie dostępnych publicznych obiektach i przestrzeni lub służyć ogółowi lokalnej społeczności.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009