Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Skuteczne NGO -nowa publikacja LGD "Razem dla Radomki"

24.05.2018

Sektor organizacji pozarządowych jest ważnym elementem rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Odkrywa niezwykle istotną rolę w budowaniu i rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz postaw prospołecznych. Rozwój kapitału społecznego w oparciu o aktywnych obywateli, aktywne organizacje pozarządowe stanowi dziś niezwykle ważny element każdej miejscowości. Dlatego w nowej publikacji opracowanej przez Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” prezentujemy sylwetki aktywnych organizacji z terenu gmin tworzących naszą organizację.

Wzrastająca liczba NGOs w ostatnich latach pokazuje nam, jak ważną rolę stanowią one w życiu codziennym społeczności lokalnych. Na obszarze gmin tworzących Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” tj. gmin Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew obserwujemy w ostatnich latach znaczący wzrost znaczenia stowarzyszeń i fundacji, które realizują coraz więcej oddolnych inicjatyw.

Aktywizacja i rozwój obszarów wiejskich w oparciu o aktywność społeczną lokalnych liderów, organizacji pozarządowych to jeden z ważniejszych celów działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”. Podejmując się próby przedstawienia najaktywniejszych organizacji, chcemy przybliżyć Państwu ich sylwetki, zapoznać z ich charakterystyką, działaniami, jak również zachęcić do podejmowania współpracy i inicjatyw wpływających na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Publikacja ta opracowana została w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania pn. „Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych” dofinansowaną ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Publikacja dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” pod adresem:

Wersja on-line(e-book) - http://online.anyflip.com/fuvw/jmlq/mobile/index.html

Wersja *.pdf - (poglądowa, rozmiar 3,8 MB –http://www.razemdlaradomki.pl/dok/skutecznengo/SkuteczneNGO_pogladowa.pdf

Wersja *pdf (pełna wersja, rozmiar 35MB – http://www.razemdlaradomki.pl/dok/skutecznengo/SkuteczneNGO.pdf

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
"Razem dla Radomki"
ul. Zielona 127, Janiszew
26-652 Zakrzew
tel. 48 38 58 996


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009