Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

[PROW] Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW 2014-2020.

25.05.2018

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, iż na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) oraz § 13 ust 1-3 i § 32 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U z 2017 r., poz. 1737, oraz z 2018 r., poz. 154) został określony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla powyższego działania w zakresie inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne, kształtowania przestrzeni i ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego.

Termin składania wniosków:

od 22 czerwca 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r.          

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa (Kancelaria Ogólna).

Regionalne kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów określa Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Wnioski o przyznanie pomocy składa się w formie pisemnej lub przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.).

Formularze wniosków dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazowieckie.ksow.pl

Dodatkowe informacje, tel.: 22 5979621, 22 5979643, 22 5979167

Do pobrania:

Regionalne kryteria wyboru – Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków

 

Sprostowanie do Załącznika Nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków

 • W opisie regionalnych kryteriów wyboru operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w punkcie 3 jest:

Liczba zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków znajdujących się w gminie, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

 • co najmniej 3 – 3 punkty,
 • 2 – 2 punkty,
 • 1 – 1 punkt.

Podstawą przyznania punktów będzie załączone do wniosku o przyznanie pomocy zaświadczenie wystawione przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wskazujące charakter zabytku objętego<s> </s>operacją według stanu na dzień 25 maja 2018 r.

Winno być:

 Liczba zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków znajdujących się w gminie, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

 • co najmniej 3 – 3 punkty,
 • 2 – 2 punkty,
 • 1 – 1 punkt.

Podstawą przyznania punktów będzie załączone do wniosku o przyznanie pomocy zaświadczenie wystawione przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wskazujące liczbę zabytków zlokalizowanych na terenie gminy i ich charakter według stanu na dzień 25 maja 2018 r.

 •  W opisie regionalnych kryteriów wyboru operacji typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w punkcie 1 jest:

Liczba zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków znajdujących się w gminie, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

 • co najmniej 3 – 5 punkty,
 • 2 – 3 punkty,
 • 1 – 1 punkt.

Podstawą przyznania punktów będzie załączone do wniosku o przyznanie pomocy zaświadczenie wystawione przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wskazujące charakter zabytku objętego<s> </s>operacją według stanu na dzień 25 maja 2018 r.

Winno być:

 Liczba zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków znajdujących się w gminie, w której będzie realizowana operacja, na dzień ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy wynosi:

 • co najmniej 3 – 5 punkty,
 • 2 – 3 punkty,
 • 1 – 1 punkt.

Podstawą przyznania punktów będzie załączone do wniosku o przyznanie pomocy zaświadczenie wystawione przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wskazujące liczbę zabytków zlokalizowanych na terenie gminy i ich charakter według stanu na dzień 25 maja 2018 r.


                     Logotypy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ogłoszenie opracowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009