Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Marszałek o korzyściach z nowego podziału statystycznego

03.07.2018

W Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu  uroczyście zakończono pierwszy rok działania Płockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jednym z punktów spotkania był wykład marszałka Adama Struzik dotyczący nowego podziału statystycznego województwa mazowieckiego jako elementu walki o wsparcie z funduszy europejskich.

Skąd się wziął NUTS 3?

Marszałek Adam Struzik przypomniał, że po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, wprowadzony został podział na jednostki statystyczne. Wszystkie województwa, w tym mazowieckie, zostały zakwalifikowane jako jednostki NUTS 2. Osiągnięty na Mazowszu w latach 2007–2009 poziom PKB wpłynął na zakwalifikowanie województwa do grupy regionów lepiej rozwiniętych. Stwarzało to ryzyko znaczącego ograniczenia środków europejskich na  inwestycje infrastrukturalne przyznanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Samorząd Województwa Mazowieckiego podejmował starania o nowy podział regionu na NUTS 2 już od 2008 r., przewidując możliwość przekroczenia progu 75 proc. średniej unijnej. W 2015 r. zespół rządowo-samorządowy wypracował „założenia modyfikacji podziału statystycznego” przyjęte przez rząd. Wniosek został zaakceptowany przez Komisję Europejską i wszedł w życie od 1 stycznia br. – podział Mazowsza na regiony warszawski i wojewódzki stał się faktem.

Wizja i cele  rozwoju województwa mazowieckiego

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020 jako cel strategiczny zakłada  „poprawę spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Podobny dokument, którego realizacja zaplanowana jest do 2030 r. nacisk kładzie przede wszystkim na „zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim, wzrost znaczenia Obszaru Metropolitalnego Warszawy w Europie”. To ważne, aby region miał szansę pozyskać środki na realizację tych założeń. Dlatego podział na nowe jednostki statystyczne jest dla Mazowsza korzystny.

 W oparciu o klasyfikację NUTS dokonywany jest podział Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej pomiędzy regiony uznane za peryferyjne lub pozostające w tyle jeżeli chodzi o rozwój społeczno-gospodarczy. Wsparcie finansowe, przysługuje regionom na poziomie NUTS 2, których PKB na 1 mieszkańca jest niższy niż 75 proc. średniej dla Wspólnoty. Nowy podział statystyczny Mazowsza umożliwi lepsze planowanie rozwoju poszczególnych części regionu, a także bardziej precyzyjne dopasowanie wsparcia publicznego do faktycznych potrzeb – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Źródło: www.mazovia.pl


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009