Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

Marszałek o korzyściach z nowego podziału statystycznego

03.07.2018

W Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu  uroczyście zakończono pierwszy rok działania Płockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jednym z punktów spotkania był wykład marszałka Adama Struzik dotyczący nowego podziału statystycznego województwa mazowieckiego jako elementu walki o wsparcie z funduszy europejskich.

Skąd się wziął NUTS 3?

Marszałek Adam Struzik przypomniał, że po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, wprowadzony został podział na jednostki statystyczne. Wszystkie województwa, w tym mazowieckie, zostały zakwalifikowane jako jednostki NUTS 2. Osiągnięty na Mazowszu w latach 2007–2009 poziom PKB wpłynął na zakwalifikowanie województwa do grupy regionów lepiej rozwiniętych. Stwarzało to ryzyko znaczącego ograniczenia środków europejskich na  inwestycje infrastrukturalne przyznanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Samorząd Województwa Mazowieckiego podejmował starania o nowy podział regionu na NUTS 2 już od 2008 r., przewidując możliwość przekroczenia progu 75 proc. średniej unijnej. W 2015 r. zespół rządowo-samorządowy wypracował „założenia modyfikacji podziału statystycznego” przyjęte przez rząd. Wniosek został zaakceptowany przez Komisję Europejską i wszedł w życie od 1 stycznia br. – podział Mazowsza na regiony warszawski i wojewódzki stał się faktem.

Wizja i cele  rozwoju województwa mazowieckiego

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020 jako cel strategiczny zakłada  „poprawę spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju”. Podobny dokument, którego realizacja zaplanowana jest do 2030 r. nacisk kładzie przede wszystkim na „zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim, wzrost znaczenia Obszaru Metropolitalnego Warszawy w Europie”. To ważne, aby region miał szansę pozyskać środki na realizację tych założeń. Dlatego podział na nowe jednostki statystyczne jest dla Mazowsza korzystny.

 W oparciu o klasyfikację NUTS dokonywany jest podział Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej pomiędzy regiony uznane za peryferyjne lub pozostające w tyle jeżeli chodzi o rozwój społeczno-gospodarczy. Wsparcie finansowe, przysługuje regionom na poziomie NUTS 2, których PKB na 1 mieszkańca jest niższy niż 75 proc. średniej dla Wspólnoty. Nowy podział statystyczny Mazowsza umożliwi lepsze planowanie rozwoju poszczególnych części regionu, a także bardziej precyzyjne dopasowanie wsparcia publicznego do faktycznych potrzeb – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Źródło: www.mazovia.pl


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009