Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Dobra praktyka z Podlasia - Poradnik serowarski

26.07.2018

Poradnik „Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej” powstał jako odpowiedź na dysputę, której kwintesencja zawiera się w pytaniu: czym z punktu widzenia producenta różni się mała serowarnia zarejestrowana jako zakład MLO (czyli działający w ograniczeniu sprzedaży) od zakładu posiadającego pełne urzędowe zatwierdzenie (czyli takiego, który może swe produkty wprowadzać do obrotu na całym rynku wspólnotowym)?

Rozliczne prace, spotkania, a nawet wyjazdy studyjne prowadzone przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wykazały, że na tak postawione pytanie można udzielić tylko jednej odpowiedzi: nie ma żadnych strukturalnych i praktycznych różnic przy zakładach zatwierdzonych i MLO. Forma rejestracji/zgłoszenia jest zupełnie wtórna względem celu nadrzędnego, jakim jest zapewnienie konsumentowi produktu bezpiecznego o jak najwyższych walorach żywieniowych. Bez względu na formę działalności w kontekście przepisów weterynaryjnych należy zadbać o dostęp do wody pitnej, zabezpieczyć miejsce produkcji przed szkodnikami, zadbać o właściwe mycie i dezynfekcję pomieszczeń. Tak więc wszelkie dyskusje i rozbieżności poglądów sprowadzały się do interpretacji obowiązujących przepisów (a nie, jak niektórzy sądzili, wydania specjalnych przepisów weterynaryjnych na rzecz małej produkcji lokalnej).

Naprzeciw tego typu sytuacjom wychodzą przepisy wspólnotowe. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 2004 nr 139 poz. 1) państwa członkowskie zachęcają do opracowywania krajowych wytycznych dobrej praktyki higienicznej oraz stosowania zasad HACCP. W art. 7 tej regulacji zachęca się do upowszechniania i wykorzystywania zarówno wytycznych krajowych, jak i wspólnotowych. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego nie mają co prawda obowiązku korzystać z tych wytycznych, niemniej jednak z uwagi na procedurę uzgodnień stanowią one cenne źródło wykładni obowiązujących przepisów prawa. Wytyczne krajowe sporządzane są w oparciu o art. 8 przywołanego powyżej rozporządzenia, a ich przygotowanie uwzględnia m.in.:

  • potrzebę zasięgnięcia opinii stron, których interesy mogą zostać w znaczny sposób dotknięte, takich jak właściwe organy i grupy konsumentów,
  • odpowiednie kodeksy praktyki z kodeksu żywnościowego.

Po przejściu tej procedury państwa członkowskie przesyłają Komisji krajowe wytyczne, a ta w ramach ustanowionego systemu rejestracji takich materiałów udostępnia je wszystkim krajom Unii Europejskiej. Nasz poradnik stanowi więc funkcjonującą na poziomie krajowym wytyczną, która ułatwia interpretację przepisów zarówno producentom, jak i służbom weterynaryjnego nadzoru.

Poradnik został zatwierdzony przez głównego lekarza weterynarii w kwietniu 2017r.

Więcej informacji na stronie poświęconej poradnikowi - kliknij tutaj


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009