Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Tradycyjny wieniec dożynkowy - konkurs

01.08.2018

Zasady konkursu:

1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu pt. „Tradycyjny wieniec dożynkowy” jest Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

2. CEL KONKURSU:

a) Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako głównego rekwizytu obchodów,

b) Wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z miejscową tradycją;

3. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do stowarzyszeń, zespołów folklorystycznych oraz Kół Gospodyń Wiejskich z regionu radomskiego.

4. TERMIN KONKURSU:

a) Zgłoszenie udziału w konkursie pt. „Tradycyjny Wieniec Dożynkowy” nastąpi poprzez dokładne wypełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej do dnia 20 sierpnia br. roku na adres Organizatora:

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu,

ul. Szydłowiecka 30,

26-600 Radom

z dopiskiem „Tradycyjny Wieniec Dożynkowy”.

a) Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dostarczenie pracy w dniu 2 września 2018 roku do Muzeum Wsi Radomskiej w godzinach: 8.00-8.30.

5. PRZEDMIOT KONKURSU:

a) Przedmiotem Konkursu są wieńce dożynkowe.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:

a) Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jeden wieniec dożynkowy.

b) Do Konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace nawiązujące formą oraz materiałami do tradycyjnych wieńców dożynkowych wykonywanych w regionie radomskim.

c) Nie będą oceniane:

- wieńce ozdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych,

- wieńce o formach obcych tradycji ludowej, takie jak: zaprzęgi i inne środki transportu, serce, kula ziemska, monstrancja, krzyż, hostia, postacie świętych, mapa lub godło Polski, studnia, ule, kosiarze i inne sceny rodzajowe.

d) Każda praca powinna mieć przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą nazwę Uczestnika Konkursu (zespołu folklorystycznego, Koła Gospodyń Wiejskich itd.) oraz nazwę gminy, do której przynależy.

e) Rozmiar wieńca powinien być dostosowany do niesienia w korowodzie dożynkowym. Rozmiary wieńca nie powinny przekraczać 1,5 m wysokości i 1 m średnicy w podstawie.

7. KRYTERIA OCENY:

a) Oceny wieńców dożynkowych dokona Komisja Konkursowa. Skład Komisji Konkursowej ustala Organizator.

b) W Konkursie ocenie podlegać będą wieńce dożynkowe według następujących kryteriów:

- Zgodność z tradycją w zakresie formy, użytego materiału i techniki wykonania (w skali 1-10 punktów),

- Poziom wykonania i twórcza inwencja w oparciu o tradycyjną formę, przy użyciu tradycyjnych ozdób (w skali 1-10 punktów);

Maksymalnie można uzyskać 20 punktów.

8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:

a) Ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas festynu „Święto Chleba” 2  września 2018 roku w Muzeum Wsi Radomskiej.

c) Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

d) Po rozstrzygnięciu Konkursu jego Uczestnicy są zobowiązani do odebrania wykonanych przez siebie wieńców dożynkowych.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a) Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) zgodnie z celami statutowymi Organizatora i publikację fotografii bez prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do Konkursu prac.

b) Powyższy regulamin oraz Karta Zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej:

www.muzeum-radom.pl

c) Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Oświatowy:

tel. 48 332 92 81 wew. 40

Do pobrania: KARTA ZGŁOSZENIOWA

źródło: Muzeum Wsi Radomskiej


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009