Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

VIII Forum Gospodarki Odpadami

01.03.2019

Aktualnym zagadnieniom dotyczącym gospodarki odpadowej i ochrony środowiska poświęcone było Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2019 oraz VIII Ogólnopolska Konferencja Samorządowa. Jednym z panelistów konferencji był marszałek Adam Struzik.

SOSEXPO co roku podejmuje tematy najbardziej aktualne dla branży – uczestnicy konferencji mają możliwość zapoznania się z najnowszymi wytycznymi administracyjnymi i pozyskania przydatnej w ich działalności wiedzy. Jest to również miejsce spotkań przedstawicieli samorządów z producentami, dystrybutorami, a także dostawcami technologii komunalnej z administracją rządową, organizacjami non-profit i ekspertami branżowymi.

– Gospodarka odpadami to wielkie wyzwanie nie tylko dla samorządów – mówił marszałek Adam Struzik otwierając panel dyskusyjny „Gospodarka odpadami – gdzie jesteśmy i co chcemy osiągnąć?”.

Marszałek zaznaczył, że wciąż niski jest poziom realizacji w Polsce koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), która obejmuje wszystkie etapy cyklu życia produktu i dotyka zarówno sfery społecznej, jak i gospodarczej.

– Polityka UE w tym obszarze kładzie coraz większy nacisk na wydajne gospodarowanie surowcami już od etapu pozyskiwania, poprzez projektowanie, produkcję, konsumpcję, aż do zbierania i zagospodarowania odpadów. Ważne w tym kontekście jest otwarcie na inne obszary życia społeczno-gospodarczego i wyjście poza tradycyjnie rozumiane narzędzia zarządzania środowiskiem, które powinny wspomagać rozwój nowych modeli biznesowych, rozwój sektora usług, substytucji obecnie wykorzystywanych surowców lub sposobów produkcji i konsumpcji. Nie ma możliwości przejścia do nowego etapu w gospodarowaniu odpadami bez rozwiązania problemów związanych z recyklingiem odpadów – podkreślił marszałek.

Eksperckie dyskusje

Jakich zmian wymaga w Polsce zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta? Czy ustawy są w stanie skutecznie powstrzymać przywóz odpadów do Polski? Jaka jest rola samorządów w minimalizowaniu ryzyk w gospodarce odpadami i jak wygląda hierarchia w postępowaniu z odpadami komunalnymi w praktyce? Czy małe ciepłownie opalane paliwem alternatywnym, mogą być odpowiedzią na wyzwania gospodarki ciepłowniczej oraz odpadowej gmin? – na te i wiele innych ważnych dla sektora pytań szukali odpowiedzi uczestnicy tegorocznego forum. Podczas konferencji poruszane były także kwestie dotyczące europejskiej polityki w obszarze circular economy do 2030 r. oraz recyklingu odpadów przemysłowych.

Dopełnieniem konferencji była wystawa – polskie i zagraniczne firmy działające bezpośrednio i pośrednio w gospodarce odpadowej prezentowały nowoczesne produkty, maszyny, technologie i innowacyjne rozwiązania do zastosowania w gospodarce odpadowej.

Patronat honorowy nad Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2019 objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Źródło: www.mazovia.pl


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009