Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Najczęściej zadawane pytania w MIAS 2019

05.04.2019

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019.

Czy 5 wniosków ma odnosić się do 5 punktów z możliwych zakresów zadań wymienionych w § 4 ust. 1. Zasad…?

Nie, nie ma konieczności aby każdy składany przez gminę wniosek wpisywał się w inny punkt z klasyfikacji merytorycznej zakresów zadań.

Czy gmina może zrealizować 5 zadań tego samego typu, np. zbudować 5 placów zabaw?

Tak, jednak muszą być one zrealizowane na terenie 5 różnych sołectw.

Czy obiekt, na którym gmina chce przeprowadzić inwestycję musi być jego własnością?

Nie, jednak nie może to być własność prywatna (również dzierżawa od osoby prywatnej). Obiekt ten musi stanowić własność publiczną (np. OSP).

Czy sołectwo A może wnioskować o realizację zadania na terenie sołectwa B?

Tak, jeśli sołectwo B nie brało udziału w MIAS MAZOWSZE 2018 oraz na jego terenie nie będzie realizowana żadna inna inwestycja z edycji 2019. Dodatkowo, we wniosku należy wskazać, że zaangażowane w realizację zadania są dwa sołectwa. Ponadto jeśli jednak sołectwo A zawnioskuje o realizację zadania na terenie sołectwa B, to w przypadku kontynuacji Instrumentu w przyszłym roku na analogicznych zasadach, oba sołectwa będą wyłączone z partycypacji.

Czy zadaniem zgłoszonym do MIAS MAZOWSZE 2019 może być budowa sieci dróg?

Nie, budowa dróg nie znajduje się w merytorycznym zakresie MIAS. Można jednak zrealizować budowę ścieżek rowerowych, chodników, poboczy, parkingów itp.

Czy zadaniem zgłoszonym do MIAS MAZOWSZE 2019 może być budowa sieci wodociągowej?

Nie, budowa wodociągów również nie znajduje się w merytorycznym zakresie MIAS. Jako koszt kwalifikowany będzie jednak traktowane przyłączenie do sieci wodociągowej budynku lub miejsca użyteczności publicznej.

Czy wymagany jest wkład własny?

Tak, w proporcji 50/50 do wartości kosztów kwalifikowanych 20.000 zł. Koszty powyżej 20.000 zł pokrywa Beneficjent (gmina).

Czy w momencie składania wniosku wymagane jest potwierdzenie zabezpieczenia środków na realizację danego zadania w budżecie gminy?

Nie, nie jest to wymagane przy składaniu wniosku. Możliwość realizacji zadania przez gminę  jest potwierdzana na etapie podpisania umowy.

Czy MIAS MAZOWSZE 2019 ma formę konkursu i jakie kryteria są punktowane?

Nie, jest to instrument wsparcia. Wszystkie uprawnione gminy (wiejskie i miejsko-wiejskie), które złożą wnioski, uzyskają pomoc finansową z budżetu województwa, pod warunkiem spełniania wymagań określonych w „Zasadach wyłaniania podmiotów rekomendowanych do uzyskania pomocy finansowej ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego przyznanej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza oraz rozliczania tej pomocy finansowej przez województwo mazowieckie” (znajdujących się pod linkiem: https://www.mazovia.pl/rolnictwo/mazowiecki-instrument-aktywizacji-solectw-mazowsze/mias-mazowsze-2019/).

W przypadku dalszych wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich:

  •     Marta Król, tel.: (22) 59-79-249
  •     Piotr Rawa, tel.: (22) 59-79-239
  •     Marcin Cebula, tel.: (22) 59-79-284
  •     Marzena Rogozińska, Kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel.: (22) 59-79-363.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009