Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konkurs na najlepszą inicjatywę zrealizowaną w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

18.09.2019

Przypominamy, iż 30 września 2019 r. upływa termin zgłoszeń do konkursu na najlepszą inicjatywę zrealizowaną w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

Zgłoszone projekty będą rozpatrywane w następujących kategoriach:

  • Bezpieczne i przyjazne sołectwo (dla projektów dot. zagospodarowania terenu: zieleń publiczna i zadrzewienia, chodniki, oświetlenie, skwery, ogrodzenia, oznakowania drogowe, projekty dot. OSP, etc.);
  • MIAS rekreacyjnie (dla projektów dot. budowy i wyposażenia placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk, altan i wiat ogrodowych);
  • Odnowione Mazowsze (remont budynków użyteczności publicznej – świetlic, strażnic etc.);
  • MIAS folklorystycznie (zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych, sprzętu nagłaśniającego etc.);
  • Doposażone sołectwo (zakup wyposażenia świetlic wiejskich, remiz, bibliotek etc.);
  • MIAS innowacyjnie (projekty o oryginalnym i nietypowym podejściu).

Dodatkowo, spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa przyzna Nagrodę Specjalną – tytuł Sołectwa Gospodarnego, za projekt zrealizowany z dużym aktywnym udziałem mieszkańców sołectwa, nakładem pracy wykonywanej w czynie społecznym, etc.

Zgłoszone do konkursu zadanie musi być już zakończone. Należy uprzednio, lub równocześnie ze zgłoszeniem złożyć Sprawozdanie końcowe z realizacji tego zadania. Łączna pula nagród to 55 000 zł. 

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego pod linkiem: https://www.mazovia.pl/rolnictwo/mazowiecki-instrument-aktywizacji-solectw-mazowsze/mias-mazowsze-2019/art,5,konkurs-pn-najlepsza-inicjatywa-zrealizowana-w-ramach-mazowieckiego-instrumentu-aktywizacji-solectw-mazowsze-2019.html.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009