Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Aktywizacja mieszkańców wsi - relacja z konferencji

01.10.2019

25 września br. w MODR Oddział Siedlce odbyła się konferencja poświęcona Aktywizacji mieszkańców wsi w działalności pozarolniczej, w której uczestniczyło ponad sto osób.

Salę konferencyjną wypełnili po brzegi rolnicy, osoby prowadzące działalność agroturystyczną, turystykę wiejską, zagrody edukacyjne oraz zainteresowane przetwórstwem rolnym, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i liderki KGW.

Program 6-godzinnej konferencji był bardzo bogaty - obejmował wykłady i ciekawe wystąpienia. Wśród nich był wykład omawiający Małe przetwórstwo i sprzedaż produktów w gospodarstwach rolnych, wygłoszony przez dr hab. Romana Niedziółkę - profesora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach. Udzielił on uczestnikom konferencji wielu praktycznych wskazówek dotyczących krótkich łańcuchów dostaw.

Najnowszą, fachową wiedzę z zakresu turystyki, przedstawiła prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska z Zakładu Turystyki i Rozwoju Wsi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prezentując wykład Zagroda edukacyjna jako innowacja w turystyce wiejskiej.

Obszernie omówiono też promocję działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. Wykłady wygłosiły prelegentki z Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW: dr inż. Ewa Jaska przedstawiła możliwości wykorzystania do tego celu mediów, zaś  dr inż. Agnieszka Werenowska omówiła rolę i zasady organizacji eventów.

Część wykładową konferencji zakończyła Alicja Zasuwik - prezes Spółdzielni Socjalnej Zioła Siedleckie, która zapoznała uczestników z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej w praktyce.

Istotną częścią obrad była wymiana doświadczeń i prezentacja dobrych praktyk. Swoją wiedzę zaprezentowali nie tylko przedstawiciele nauki, ale i praktycy. Bardzo ciekawy przykład działalności agroturystycznej i edukacyjnej przedstawiła Mariola Kowalska z gminy Siennica, prowadząca zagrodę edukacyjną Mazowieckie Sioło Julianówka. Swoim doświadczeniem podzieliła się z uczestnikami konferencji również Anna Szpura, która założyła działalność gospodarczą - pracownię P.U.H. Kulin Art, w której wytwarza i sprzedaje głównie produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych. Podczas konferencji swoją działalnością i osiągnięciami pochwaliły się Koło Gospodyń Wiejskich Korniczanki z gminy Stara Kornica oraz Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Białki z gminy Siedlce, które śpiewem zakończyło konferencję.

W trakcie obrad wykładowcy prowadzili konsultacje eksperckie, zaś członkowie Mazowiecko-Podlaskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego na stoisku informacyjnym udzielali praktycznych porad dotyczących prowadzenia działalności agroturystycznej.

Konferencja zorganizowana została przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w partnerstwie z Mazowiecko-Podlaskim Stowarzyszeniem Agroturystycznym i Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej.

Celem operacji była aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich oraz zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Konferencja - poprzez bezpośrednie zaangażowanie różnych podmiotów (mieszkańcy wsi, rolnicy, naukowcy, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, LGD, stowarzyszenia, KGW, doradcy MODR) - pozwoliła na wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń w omawianym zakresie.

sala wykładowa z uczestnikami konferencji

sala wykładowa z uczestnikami konferencji

sala wykładowa z uczestnikami konferencji

sala wykładowa z uczestnikami konferencji

sala wykładowa z uczestnikami konferencji

Tekst: Maria Sudnik

MODR Oddział Siedlce


                 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009