Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wyjazd studyjny „Inicjujemy współprace międzynarodową”

17.10.2019

Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Rozwoju w ramach realizacji operacji w dniach 23-26.X.2019 r. organizuje wyjazd studyjny. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z działalnością Lokalnych Grup Działania z obszaru Litwy rejonu Wileńskiego i Trockiego.

Wizytowane obiekty obejmują: Dobre praktyki rozwoju lokalnego, w tym lokalne dziedzictwo kulturowe, rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w oparciu o zasoby naturalne.

Cel operacji:

Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy 10 osób, uczestników wyjazdu studyjnego w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Formy realizacji:

Wyjazdy studyjne są najlepszą formą przekazywania wiedzy w postaci wymiany doświadczeń i przykładów współpracy międzynarodowej i aktywizacji gospodarczej terenów wiejskich. Dzięki wizytacji na miejscu uczestnicy wyjazdu będą mieli możliwość bezpośredniego zapoznania się z dobrymi praktykami projektów wdrożonymi i funkcjonującymi w innych krajach.

Zakładane rezultaty:

Planowanym rezultatem działań będzie zwiększenie aktywności mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym podejmowania współpracy międzynarodowej i kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Grupę docelową stanowić będą mieszkańcy obszarów wiejskich województwa mazowieckiego.

Udział w operacji jest bezpłatny.

Źródło: Stowarzyszenie LGD Razem dla Rozwoju


                            


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009