Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Sprawozdanie z V Mazowieckiej Konferencji Pszczelarskiej „Ratujmy pszczoły”

29.10.2019

6 października br. w siedzibie MODR Oddział Siedlce odbyła się V Mazowiecka Konferencja Pszczelarska „Ratujmy pszczoły”. Podczas niej ponad 90  pszczelarzy z regionu siedleckiego wysłuchało wykładów dotyczących aktualnych problemów pszczelarstwa.

Wykładowca Tomasz Kędziora  z Technikum  Pszczelarskiego w Pszczelej Woli omówił prace związane z całoroczną gospodarką pasieczną z uwzględnieniem odpowiedniego przygotowania rodzin do zimowli, metody przyśpieszenia rozwoju wiosennego i zapobieganie nastrojowi rojowemu. Szczególną uwagę wykładowca zwrócił na przygotowanie rodzin pszczelich do wykorzystania pożytków towarowych, począwszy od najwcześniejszych aż do późnoletnich wraz z podaniem terminów ograniczania matek w czerwiu.

Dr Marek Chmielewski – zajął się tematyką chorób i szkodników pszczół oraz metodami ich rozpoznawania i leczenia. Wykładowca zwrócił uwagę na profilaktykę, usytuowanie pasieki, stan bazy pożytkowej, zaopatrzenie pasieki w czystą wodę oraz metody wykrywania źródeł i drogi szerzenia się chorób a także sposoby zgłaszania przypadków chorób zakaźnych podlegających obowiązkowemu zwalczaniu. Szczegółowo wyjaśnił jak należy pobierać i etykietować próbki martwych pszczół oraz wycinki plastrów, pyłek i wosk przeznaczone do badań diagnostycznych.

Witold Kąkol – przedstawił informacje dotyczące wsparcia rynku produktów pszczelich, czyli istniejących mechanizmów finansowych, dzięki którym można ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na: przeprowadzenie szkoleń i konferencji, zakup sprzętu pszczelarskiego, leków do zwalczania warrozy, pszczół, urządzeń  do prowadzenia gospodarki wędrownej oraz wykonanie analiz jakości miodu. Wykładowca omówił szczegółowe zasady udzielania refundacji w poszczególnych działaniach z podaniem środków na ich realizację w latach 2020-2022.

Uczestniczący w konferencji pszczelarze, mieszkańcy obszarów wiejskich mieli okazję zapoznania się ze sposobami właściwego prowadzenia gospodarki pasiecznej oraz zwalczania chorób i szkodników pszczół. Miejmy nadzieję, że przyczyni się to do zminimalizowania, bądź wykluczenia problemu spadku populacji pszczoły miodnej w naszym regionie.

Tekst: Krystyna Szczygielska, Witold Kąkol

sala wykładowa z uczestnikami konferencji

sala wykładowa z uczestnikami konferencji

sala wykładowa z uczestnikami konferencji

sala wykładowa z uczestnikami konferencji


                     

Słowa kluczowe : MODRpszczoły


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009