Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

I Gala Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Przysusze

19.12.2019

Organizacje pozarządowe i lokalni liderzy z powiatu przysuskiego i radomskiego zostali nagrodzeni. Relacja z I Gali Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Przysusze.

Za nami pierwsza Gala Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego, która odbyła się 12 grudnia w Domu Kultury w Przysusze. Wydarzenie to było okazją do zaprezentowania aktywnych organizacji, lokalnych liderów oraz instytucji, które udzielają wsparcia merytorycznego, doradczego i finansowego dla stowarzyszeń.

Gala jest o tyle istotnym wydarzeniem, albowiem miała na celu prezentację działań oddolnych, podejmowanych dla dobra konkretnych społeczności i osób. Miała na celu pokazanie że warto pomagać, a istotnym elementem dzisiejszych czasów jest budowa aktywnego społeczeństwa w oparciu o organizacje pozarządowe, kluby wolontariackie, ale również grupy nieformalne i lokalnych liderów, którzy podejmują wyzwania na rzecz realizacji wielu interesujących inicjatyw społecznych.

Podczas wydarzenia mieliśmy też możliwość wręczenia głównych nagród i wyróżnień w konkursie „Aktywne NGO” który na celu miał promocję idei społeczeństwa obywatelskiego, promocję postaw aktywizujących mieszkańców i wolontariatu. Założeniem jego organizacji było wyróżnienie aktywnych organizacji i aktywnych osób, które działają społecznie realizując inicjatywy, działania w swoich środowiskach. Ilość zgłoszeń które otrzymaliśmy w ramach konkursu i zakres zgłoszonych inicjatyw, utwierdził nas w przekonaniu jak ważny jest rozwój lokalny w oparciu o silne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, lokalnych liderów.  Wiemy, że na terenie tych dwóch powiatów działa wiele świetnych organizacji, dlatego  możemy stwierdzić, że mieliśmy szczęście ich gościć i poznać na naszej Gali.

Jednak, zanim rozstrzygnęliśmy konkurs, mieliśmy przyjemność wysłuchania przemówienia instytucji wspierających organizacje. Z ramienia Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie –wystąpiła kierownik Pani Joanna Malarczyk, prezentując zakres planowanych naborów wniosków na 2020 rok. Kamila Baranowska - Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji Miasta i Turystyki – Urząd Miejski w Radomiu, opowiedziała o działalności Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu oraz Centrum Wolontariatu „Kuźnia Obywatelska”.

Nasi goście z Lublina Justyna Orłowska – Prezes Centrum Wolontariatu w Lublinie, oraz Wojciech Wciseł z Centrum Wolontariatu, doktor Wydziału Nauk Społecznych z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zarazili nas energią i aktywnością, pokazując z jakimi sukcesami funkcjonuje obchodzące w tym roku XX lecie działalności Centrum Wolontariatu w Lublinie.  Z kolei  Prezes LGD „Razem dla Radomki” – Cezary Adam Nowek opowiedział o podejmowanych działaniach przez nasze Stowarzyszenie na rzecz rozwoju org. pozarządowych i grup społecznych w ramach ogłaszanych konkursów, realizowanych szkoleń i bezpłatnego doradztwa.

Liczne wystąpienia uświetnił świetny koncert w wykonaniu Chóru Nauczycielskiego Canto z Przysuchy oraz zespołu Rzeczpospolita Babska z Klwowa.  Głównym elementem Gali było jednak rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród w konkursie na  dla najaktywniejszych organizacji, dla najciekawszych inicjatyw organizacji pozarządowych i inicjatyw wolontriackich, oraz lokalnych liderów.

W kategorii lokalni liderzy nie przyznano głównych nagród. Wyróżnienia otrzymali

Małgorzata Szydło  - komendantka hufca ZHP Radom-powiat – organizowała wielokrotnie obozy wypoczynkowe, rajdy, festiwale piosenki patriotycznej i harcerskiej. Czynnie uczestniczy w WOŚP. Propaguje ideę Betlejemskiego Światła Pokoju. Pasjonat uwielbiany przez dzieci.

- Elżbieta Niewadzisz – animator kultury z Wieniawy, społecznik, popularyzator kultury ludowej, wieloletni kierownik jednego z najprężniej działających i wielokrotnie nagradzanych na zespołów ludowych – zespołu folklorystycznego z Wieniawy. Wyróżnia ją pasja, miłość i empatia do drugiego człowieka.

- Małgorzata Hadas – wieloletni Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pogorszyn i Okolice, która na rzecz rozwoju swojej miejscowości zrealizowała kilkanaście projektów – uzyskując na przestrzeni ostatnich 3 lat dofinansowanie z ponad 12 konkursów. Postawiła na aktywizację, ale i aktywny rozwój miejscowości gdzie dzięki staraniom jej i stowarzyszenia powstały świetlica, place zabaw, Eko skwer, boiska do piłki nożnej, boiska do siatkówki

- Marian Kuliński – działacz społeczny z gminy Jastrzębia, lider Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Bartodzieje. Od 2011 r. kierownik zespołu Ludowego Bartodziejaki. Jest organizatorem, inicjatorem większości działań podejmowanych przez Stowarzyszenie z Bartodziejów.

W kategorii najciekawsze inicjatywy wręczono dwie nagrody główne. Otrzymały je: Stowarzyszenie Drużyna Grodu Piotrówka za cykl spotkań „Piotrówka żywa historia”. Stowarzyszenie Drużyna Grodu Piotrówka to grupa pasjonatów historii. Prezentuje życie codzienne wczesnego średniowiecza ukazując historię z nieco innej perspektywy. Oddając się swojej pasji zarażają nią dzieci jak i dorosłych. Jak twierdzą, rekonstrukcja to nie zabawa, a długie godziny spędzone przy książkach i wszelkiego rodzaju źródłach archeologicznych by jak najwierniej odtworzyć ponad tysiącletnią historię kraju i regionu. I to kochają najbardziej świetnie się przy tym bawiąc. Przygotowali oddolną inicjatywę mającą na celu edukację całych pokoleń.

Druga nagroda przyznana została - Młodzieżowej Akademii Piłki Siatkowej w Przysusze  za organizację Superpucharu Polski w piłce siatkowej plażowej w 2019. Organizowane wydarzenie miało charakter niekomercyjny, skupiający się w głównej mierze na zawodnikach, a także na krzewieniu sportowego i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i osób dojrzałych.  W jego realizacje zaangażowanych jest kilkudziesięciu młodych wolontariuszy. Na jego organizację młodzi pasjonaci siatkówki z Przysuchy pozyskali kilkaset tysięcy złotych z różnych konkursów dotacyjnych, pokazują że nawet w niewielkich miejscowościach można organizować ogólnopolskie wydarzenia.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały:

-Szkolny Klub Wolontariacki z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie za organizację inicjatyw wolontariackich w Gmnie Zakrzew, pomoc osobom starszym.

- Stowarzyszenie Babska Rzeczpospolita za projekt polegający na budowie Baszty Widokowej na Zamku Na Kopcu

- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” za  organizację Mazowieckiego Festiwalu Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Tacy Sami”

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce I Okolic za realizację inicjatyw kulturalnych I działalność zespołu „Biesiada Bierwiecka”

- Stowarzyszenie Wrzosowisko za  organizację Wiejskiego Wesela W Kulturze Regionu Radomskiego

- Lokalne Stowarzyszenia Kobiet ze Skrzynna za  organizację Jarmarków Skrzyneckich I działań Kulturalno-Edukacyjnych.

W kategorii na najaktywniejsze organizacje pozarządowe przyznano 3 główne nagrody. Otrzymały je:

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób z niepełnosprawnością „Korczak i my” z Radomia. Od 2016 roku działa na rzecz wspierania dzieci i osób z niepełnosprawnością znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie działań  wychowawczych, oświatowych, kulturalnych, dobroczynnych, zapobiegających wykluczeniu społecznemu i zawodowemu tych osób. Obecnie liczy 24 członków. W ciągu niespełna 3 lat swojej działalności Stowarzyszenie wygrało i zrealizowało 5 projektów współfinansowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego  na kwotę 206292 zł dla dzieci z rodzin alkoholowych i dzieci z niepełno sprawnościami zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekty ,, Na wakacje po uśmiech'' projekt profilaktyczny ,,Świat w innych barwach’’, Warsztaty szkoleniowe dla wolontariuszy ,, Mobilni na co dzień'' i  ,, Przyszłość  bez obaw''. Uznanie jako innowacyjny projekt Inicjatyw Pozarządowych współfinansowany przez Gminę Miasta Radom w wysokości 5000 zł zyskała organizacja Spartakiady  Korczakowskiej ,, Sportowy zawrót głowy''.

Której celem jest popularyzacja  sportu osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym i ponadlokalnym. Najważniejsze priorytety w 2019 roku to: Organizacja Koncertu  charytatywnego ,,35m2 nieba'' Prowadzą Punkt Konsultacyjno-doradczy dla rodziców i opiekunów  uczniów niepełnosprawnych, którego celem jest udzielanie doradztwa i konsultacji w zakresie wskazania ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym w różnych dziedzinach życia.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji wsi Bartodzieje Jedno z najprężniej działających stowarzyszeń regionu radomskiego, które skutecznie sięga po środki unijne i ministerialne, realizując bardo dużą ilość projektów. Stowarzyszenie powstało w 2006 roku i podejmuje działania skierowane do mieszkańców gminy Jastrzębia w następujących obszarach: edukacja, integracja społeczna, aktywizacja społeczna oraz w zakresie działalności wydawniczej. Do najważniejszych zadań należą realizację współpracy z Radomskim Bankiem Żywności i w zakresie dystrybucji i pomocy dla ponad 150 rodzin. Prowadzenie działań zakresie edukacji kulturowej, oraz prowadzenia zespołu Bartodziejaki, realizacja projektu W oberkowym transie, oraz organizacja licznych wydarzeń artystycznych, wieczorów, spotkań, warsztatów oraz pikników rodzinnych.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Pogroszyn. Pogroszyn to niewielka miejscowość położona w Gminie Wieniawa, której mieszkańcy od kliku miesięcy współpracują na rzecz rozwoju swojej "małej ojczyzny". W czerwcu 2015 roku zarejestrowali nową organizację - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pogroszyn. Stowarzyszenie powstało do wspierania zrównoważonego rozwoju wsi Pogroszyn polegającego na integracji ładu środowiskowego (ekologicznego), gospodarczego, społecznego i przestrzennego, wspierania demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności, Od tego czasu Pogroszyn zrealizował blisko 20 projektów finansowanych ze środków zewnętrznych – od inicjatyw miękkich, bo budowę infrastruktury (świetlicy, placu zabaw, fitness na powietrzu, boiska do koszykówki, piłki nożnej, altany) – pozyskując na to fundusze jako stowarzyszenie. Są też organizacją która otrzymała na całym Mazowszu najwięcej dofinansowań z programu Mazowsze Lokalnie.

 Wyróżnienia otrzymały:

- Stowarzyszenie Babska Rzeczpospolita Klwów
- Fundacja Pogodna Szkoła
- Stowarzyszenie Kajakarzy na rzecz osób niepełnosprawnych w Radomiu
- Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gosposie
- Stowarzyszanie na rzecz osób niepełnosprawnych "Razem"
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic
- Stowarzyszenie Wrzosowisko
- ZHP HUFIEC Radom- powiat - Drużyna Harcerska Karolki z Zakrzewa
- Lokalne Stowarzyszenie Kobiet ze Skrzynna
- Stowarzyszenie "Aktywni 50+" z Przysuchy
- Stowarzyszenie Chór CANTO Przysucha
- Stowarzyszenie Razem dla Skrzyńska
- Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Ludowego "Wolanianki"
- Koło Gospodyń Wiejskich Dębinianki
- Radomskie Towarzystwo Fotograficzne

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Wydarzenie zorganizowane zostało przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach zadania publicznego pn. Akademia Menadżerów NGO. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Tekst: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”

Galeria

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009