Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Nabór operacji KSOW 2020 zakończony

30.01.2020

50 wniosków wpłynęło w tym roku do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim.

W wymaganym terminie Partnerzy KSOW zaaplikowali o prawie 2.200.000 zł przy przyznanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi limicie dla województwa mazowieckiego 1.200.000 zł. Z jednej strony ogromnie cieszy rosnące zainteresowanie działalnością Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, z drugiej martwi fakt, że nie wszystkie zgłoszone operacje otrzymają w tym roku z naszej strony wsparcie.

Najwięcej wniosków złożono w działaniach tzw. dodatkowych:

  • 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”,
  • 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”,
  • 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”,

gdzie przy łącznym limicie 300.000 zł Partnerzy KSOW w 31 wnioskach aplikują aż o około 1.120.000 zł, czyli kwotę prawie czterokrotnie przewyższającą możliwości.

Sporym zainteresowaniem cieszą się także działania tzw. podstawowe:

  • 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”,
  • 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.

Żaden wniosek nie wpłynął natomiast w działaniu 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”.

Wśród partnerów dużą aktywnością wykazały się w tym roku samorządy gminne i powiatowe (17), Lokalne Grupy Działania (7), z których niektóre złożyły więcej niż jeden wniosek. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego złożył w tym roku 7 wniosków.

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim przystąpiło do oceny formalnej i merytorycznej złożonej dokumentacji.

Słowa kluczowe : nabór do ksowkonkurs 2020


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009