Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Jak zostać rolnikiem ekologicznym?

24.03.2020

Prowadzenie ekologicznego gospodarstwa oznacza przestrzeganie zasad, przepisów i wymogów rolnictwa ekologicznego. Każdy, kto chce zostać rolnikiem ekologicznym, powinien sprawdzić, czy zna niezbędne przepisy prawne, aby mieć pełną świadomość swoich obowiązków.

Przed rozpoczęciem działalności w sektorze produkcji ekologicznej należy skontaktować się z właściwym organem ds. rolnictwa w swoim kraju. Taki urząd może dostarczyć informacji na temat dostępnych środków wsparcia oraz udzielić bardziej ogólnych porad.

Certyfikacja

Wszyscy producenci żywności, przetwórcy lub handlowcy, którzy chcą wprowadzać do obrotu swoją żywność jako produkty ekologiczne, muszą być zarejestrowani w agencji kontroli lub organie kontrolnym. Agencja kontroli lub organ kontrolny jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy podmiot gospodarczy działa zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej. Każdy kraj UE decyduje, czy jest to organ publiczny czy prywatny, ale wszystkie te organy zajmują się kontrolą przestrzegania przepisów Unii Europejskiej dotyczących produkcji ekologicznej.

Aby zostać rolnikiem ekologicznym, należy poddać się certyfikacji przez organ kontrolny.

Wiąże się to z coroczną inspekcją i szeregiem kontroli mających na celu zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej.

Przekształcenie w gospodarstwo ekologiczne

Każde gospodarstwo, które chce produkować w sposób ekologiczny, musi przejść proces zwany „przekształceniem”. Podczas tego procesu należy stosować metody produkcji ekologicznej, ale produktu końcowego nie można sprzedawać jako produktu ekologicznego. Długość okresu przekształcenia zależy od rodzaju wytwarzanego produktu ekologicznego:

  • 3 lat w przypadku sadów z wieloletnimi owocami miękkimi, owocami z drzew i winogronami
  • 12 miesięcy w przypadku hodowli świń i drobiu
  • 2 lata w przypadku upraw rocznych na paszę dla przeżuwaczy.

Okres przekształcenia może być dla gospodarstw przechodzących na uprawy ekologiczne trudny. Dzieje się tak dlatego, że metody ekologiczne często skutkują niższymi plonami, a jednocześnie żywności wyprodukowanej w okresie przekształcania nie można sprzedawać za tę samą cenę co żywność ekologiczną. Z tego względu, aby pomóc gospodarstwom przechodzącym na produkcję ekologiczną w rozpoczęciu działalności, Unia Europejska i kraje UE oferują różne środki wsparcia.

Wszystkie rośliny uprawiane w okresie przekształcania muszą pochodzić z nasion ekologicznych.

Wsparcie finansowe dla rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne

Unijne wsparcie finansowe może obejmować zarówno przekształcenie gospodarstwa w gospodarstwo ekologiczne, jak i utrzymanie statusu ekologicznego. Wsparcie jest wyrazem uznania za wkład rolnictwa ekologicznego w realizację szeregu priorytetów rozwoju obszarów wiejskich i potencjalne korzyści społeczne, które mogą wynikać z metod produkcji ekologicznej.

Kraje UE mogą przyznawać wsparcie na różne sposoby. W ten sposób mogą odpowiadać na konkretne wyzwania, przed którymi stoją rolnicy ekologiczni.

Więcej informacji na stronie: www.ec.europa.eu

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009