Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

LGD Natura i Kultura zaprasza na warsztaty

30.07.2020

W dniu 21 lipca 2020 r. działające w imieniu Zarządu LGD Natura i Kultura Iwona Bieńkowska-Prezes Zarządu i Anna Sikora-Wiceprezes Zarządu podpisały z Samorządem Województwa umowę na dofinansowanie operacji pn.: ”Warsztaty podnoszące kwalifikacje dla mieszkańców obszaru LGD Natura i Kultura”.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji mieszkańców obszaru LGD Natura i Kultura poprzez organizację warsztatów w terminie do 31 października 2020. Grupę docelową operacji będą stanowili dorośli mieszkańcy obszaru LGD Natura i Kultura (gminy: Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory, Józefów, Wiązowna) zainteresowani podniesieniem swoich umiejętności i rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. W operacji przewidziano organizację dwóch warsztatów po 80 osób.

Realizacja projektu na obszarze LGD Natura i Kultura wpłynie na rozwój obszarów wiejskich poprzez wprowadzenie urozmaiconej oferty warsztatów dla osób dorosłych. Różnorodna tematyka warsztatów, na którą składa się cześć związana z rozwojem przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez wykorzystanie zasobów ludzkich i naturalnych do prowadzenia działalności gospodarczej wpłynie na zwiększenie motywacji do podejmowania nowych wyzwań. Ponadto realizacja projektu i zaangażowanie dużej grupy osób dorosłych bezpośrednio wpłynie na zwiększenie aktywności lokalnej społeczności, a tym samym włączenie społeczne i pokonanie wszelkich barier. Podniesienie kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności będą zachętą do podejmowania nowych wyzwań i chęci zmiany co w rezultacie wpłynie na rozwój obszarów wiejskich.

W efekcie realizacji operacji zostaną przeprowadzone kursy florystyczne, tworzenia mydełek i warsztaty przedsiębiorczości aktywizujące i podnoszące kompetencje, dwa warsztaty po 80 uczestników z obszaru 7 gmin: Wiązowna, Osieck, Sobienie-Jeziory, Karczew, Kołbiel, Celestynów, Józefów.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Cel 5 KSOW: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. 

Działanie 11: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie. 

Temat 7: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarach innych niż wskazane w pkt. 4.6

Temat 8: Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Harmonogram warsztatów

Karta zgłoszeniowa - Warsztaty przedsiębiorczości „moja pasja moja pracą” i tworzenia mydełek

Karta zgłoszeniowa - Warsztaty florystyczne „Las w słoiku”

Źródło: LGD Natura i Kultura


                


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009