Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Gala konkursowa w kinie Praha

13.12.2013

W dniu 12 grudnia 2013 r. w kinie Praha w Warszawie odbyła sie uroczysta gala podsumowująca dwa konkursy realizowane przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim.

Okolicznościowe dyplomy wręczył Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Pan Kazimierz Porębski, Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich w województwie mazowieckim Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca i nagrody:

 • I miejsce ex aequo (nagroda pieniężna po 6 tys. zł netto):

Kinga Noras za pracę „Projekt zintegrowanego systemu wspomagającego prowadzenie dokumentacji oraz zarządzanie gospodarstwem rolnym” promotorem, której jest dr inż. Leszek Sieczko z Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

oraz

Paulina Tuka za pracę „Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na Mazowszu” promotorem, której jest prof. dr hab. Janina Sawicka z Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 • II miejsce: nie przyznano
 • III miejsce (nagroda pieniężna 3 tys. zł netto):

Katarzyna Dutkiewicz za pracę „Ocena poziomu wykorzystania Internetu przez gimnazjalistów na terenie powiatu białobrzeskiego” promotorem, której jest dr inż. Leszek Sieczko z Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konkurs organizowany przez urząd marszałkowski ma na celu popularyzację najciekawszych rozwiązań i jednocześnie zwiększenie zainteresowania studentów oraz środowisk akademickich tematyką rozwoju mazowieckiej wsi. Konkurs adresowany jest do studentów uczelni wyższych. Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie, które zakresem tematycznym związane są z rozwojem obszarów wiejskich w województwie mazowieckim, a w szczególności z:

 • wykorzystaniem środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich w tym promocji najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach tych środków;
 • wykorzystaniem innowacyjnych technologii mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich;
 • badaniami nad poziomem jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich;
 • badaniami nad aktywnością społeczności wiejskich;
 • turystyką na obszarach wiejskich;
 • wykorzystaniem dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich;
 • rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jakości żywności;
 • organizacją spółdzielczości oraz grup producenckich na obszarach wiejskich.

 

W konkursie na najlepszy materiał prasowy, radiowy lub telewizyjny poświęcony rozwojowi obszarów wiejskich Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca i nagrody:

KATEGORIA MATERIAŁÓW PRASOWYCH

 • I miejsce (nagroda rzeczowa do 3 tys. zł):

Maciej Miłosz za odwagę zajęcia się zagadnieniami socjologii wsi i kompleksowość zaproponowanej publicystyki w materiale „Wieśczuch. Poprawiona wersja mieszczucha” Dziennik. Gazeta Prawna

 • II miejsce (nagroda rzeczowa do 2 tys. zł)

Beata Modzelewska za ciekawe reporterskie pokazanie specyfiki produkcji rolnej północnego Mazowsza w materiale „Jesteśmy krainą mlekiem płynącą” Tygodnik Ostrołęcki

 • III miejsce (nagroda rzeczowa do 1 tys. zł)

Stanisław Jastrzębski za konsekwentne i sprawne poruszanie się w tematyce rolnictwa ekologicznego i produktów tradycyjnych i regionalnych w materiale „Gospodarstwa ekologiczne” Tygodnik Siedlecki

KATEGORIA MATERIAŁÓW RADIOWYCH

 • I miejsce (nagroda rzeczowa do 3 tys. zł)

Elżbieta AbramczukKalinowska za duże wartości poznawcze i edukacyjne w sposobie pokazywania zagadnień utrwalających dziedzictwo mazowieckiej wsi („Chełmoński obecny” Radio Bogoria)

 • II miejsce - nie przyznano
 • III miejsce - nie przyznano

KATEGORIA MATERIAŁÓW TELEWIZYJNYCH

 • I miejsce - nie przyznano
 • II miejsce (nagroda rzeczowa do 2 tys. zł)

Sebastian Śmietanowski za dobór tematów społecznie ważnych dla mieszkańców konkretnych wsi i społeczności („Spółdzielnia socjalna” TVP Regionalna)

 • III miejsce (nagroda rzeczowa do 1 tys. zł)

Anna Grabianowska–Szymczak za podjęcie trudnego problemu społecznego niezrozumienia dla wysiłków gminnego samorządu („Przedszkola w gminie Zabrodzie” TVP Regionalna)

Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy nt. mazowieckiej wsi i rolnictwa w środkach masowego przekazu i adresowany jest do dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych zainteresowanych tematami związanymi z rozwojem obszarów wiejskich:

 • wykorzystaniem środków unijnych;
 • wykorzystaniem innowacyjnych technologii;
 • turystyką na obszarach wiejskich;
 • wykorzystaniem dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich;
 • rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jakości żywności.

Laureaci oraz promotorzy otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz gadżety promujące Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie problemami mazowieckiej wsi i rolnictwa.

 

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009