Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

Ochrona, zarządzanie i planowanie krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 2012 r. zleciła opracowanie podręcznika pt.: Udział społeczeństwa w ochronie, zarządzaniu i planowaniu krajobrazu – podręcznik dobrych praktyk. Publikacja ta skierowana jest zarówno do społeczności lokalnych jak i władz samorządowych. Zawiera szczegółowe omówienie procedur udziału społeczeństwa w procesach kształtowania krajobrazu oraz metody przeprowadzania konsultacji społecznych przez samorządy.

Znajdziemy w niej m.in. informacje na temat:

  • korzyści jakie przynosi dobrze przeprowadzony proces konsultacji społecznych,
  • metod i narzędzi konsultacji społecznych,
  • możliwości udziału obywateli oraz organizacji pozarządowych w planowaniu i podejmowaniu decyzji w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu,
  • praktycznych metod udziału społecznego w planowaniu i zarządzaniu krajobrazem.

Opracowanie to jest elementem wdrażania zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, a w szczególności art. 6 punkt A, dotyczącego podnoszenia świadomości społeczeństwa obywatelskiego w zakresie wartości krajobrazów, ich roli i wprowadzanych w nich zmian. Publikację, w wersji elektronicznej, można znaleźć na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Opracowanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wstecz
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009