Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

Poddziałanie - 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania" Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1839), opublikowane w dniu 9 listopada 2015r.

 

Do pobrania:

Uwaga!

Wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w poddziałaniu 19.3.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) poniżej zamieszczono aktualne wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w poddziałaniu 19.3.

 

Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.pdf

 

Formularze wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy

otwórz - Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)

otwórz - Wniosek o przyznanie pomocy (excel)

otwórz - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 1z aktualizacja 16.01.2017 r.

 

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z) - obowiązuje od 18 stycznia 2017 r.

otwórz - Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf)

otwórz - Załącznik nr 1 zestawienie rzeczowo - finansowe operacji (.pdf)

otwórz - Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf)

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)

otwórz - Umowa (pdf)

otwórz - Umowa (Word)

otwórz - Załącznik nr 1 (pdf)

otwórz - Załącznik nr 1 (excel)

otwórz - Załącznik nr 2 (pdf)

otwórz - Załącznik nr 2 (excel)

otwórz - Załącznik nr 3 (pdf)

otwórz - Załącznik nr 3 (Word)

otwórz - Załącznik nr 4 (pdf)

otwórz - Załącznik nr 4 (Word)

 

Wniosek o płatność

otwórz - Wniosek o płatność (pdf)

otwórz  - Wniosek o płatność (excel)

otwórz - Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 

Informacja po realizacji operacji

otwórz - Informacja po realizacji operacji (pdf)

otwórz - Informacja po realizacji operacji (excel)

otwórz - informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji po realizacji operacji (pdf)

 

Sprawozdanie  z realizacji operacji oraz z realizacji projektu współpracy

otwórz - sprawozdanie  z realizacji operacji oraz z realizacji projektu współpracy (pdf)

otwórz - sprawozdanie  z realizacji operacji oraz z realizacji projektu współpracy (excel)

otwórz - informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza sprawozdania z realizacji operacji oraz realizacji projektu współpracy (pdf)

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące poddziałania 19.3

Poniżej przedstawiamy zbiór pytań wraz z odpowiedziami ARiMR dotyczącymi poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupa działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Pisma MRiRM

pismo MRiRW - koszty poniesione przez zagranicznego partnera projektu współpracy

 

Pisma ARiMR

Pismo ARiMR - informacje dotyczące RODO

pismo ARiMR - sposób postępowania w przypadku dobrowolnego zwrotu środków wyprzedzającego finansowania/ zaliczki

pismo ARiMR - zwiększenie budżetu na projekty współpracy w ramach LSR

pismo ARiMR - limit środków finansowych lokalnych grup działania

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009