Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Samorząd Województwa Mazowieckiego

Biuro Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego

English 
baner

Poddziałanie 19.4 - Wsparcie na koszty bieżące i aktywizację

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1822), opublikowane 6 listopada 2015 r.

Do pobrania:

Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.pdf

Uwaga!
31.05.2016 r. została udostępniona wersja Wniosku o przyznanie pomocy (.excel) zawierająca techniczne poprawki w zakresie umożliwienia wstawiania wierszy w następujących sekcjach: II. 9, IV. 17 i 18, V. C.

 

Wniosek o przyznanie pomocy:

 Wniosek o przyzanie pomocy 19.4 v1z PDF.pdf

 Wniosek o przyznanie pomocy19.4 v 1z.xls - 31.05.2016 r.

 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 19.4 v1z.pdf

 

Umowa o przyznanie pomocy:

 umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 19.4 1z.pdf

 

Wniosek o płatność:

Wniosek o płatność 19.4 v 2z.xls

Wniosek o płatność 19.4 v 2z.pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 19.4 v 2z.pdf

 

 Informacja monitorująca:

Informacja monitorująca realizacje operacji 19.4 v 2z.xls

Informacja monitorująca realizację operacji 19.4 v 2z.pdf

Instrukcja do informacji monitorującej 19.4 v 2z.pdf

 

Informacja:

 Informacja dla LGD na potrzeby wypełniania wniosku o płątność 19.4 v 1z.xls

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące poddziałania 19.4

Poniżej przedstawiamy zbiór pytań wraz z odpowiedziami ARiMR dotyczącymi poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

pismo ARiMR - sposób postępowania w przypadku dobrowolnego zwrotu środków wyprzedzającego finansowania/ zaliczki

pismo ARiMR- zasady sporządzania Informacji monitorującej realizację operacji w ramach poddziałania 19.4 oraz sposobu postępowania w ramach jej oceny

pismo ARiMR - zasady sporzadzania Informacji monitorującej realizację operacji 

pismo ARiMR - sposób postępowania przy wyliczaniu poziomu zatrudnienia

pismo ARiMR - wyjaśnienia w sprawie przeksięgowań operacji

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009