Upływa termin nadsyłania zgłoszeń do XIV edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020

Więcej informacji na stronach:

www.mazowieckie.ksow.pl

oraz

www.mazovia.pl