|

Szukamy najaktywniejszych sołectw!

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego organizuje kolejną edycję konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”!

Konkurs jest adresowany do sołectw działających w województwie mazowieckim, które wykazują się aktywnością i pomysłowością w codziennej działalności.

Każda gmina ma prawo zgłosić do Konkursu jedno sołectwo. Wymagane jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach, dokumentacji fotograficznej (minimum 10 zdjęć dokumentujących działania sołectwa). Konkurs zostanie przeprowadzony w jednym etapie – oceny zgłoszeń i dokumentacji fotograficznej. Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać lub dostarczać osobiście (lub wersje elektroniczne drogą mailową) w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.(decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa,
z dopiskiem na kopercie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”,

a w przypadku wysyłki elektronicznej na adres ksow@mazovia.pl

Pula nagród finansowych w Konkursie wynosi maksymalnie 30.000 zł brutto:

  1. I stopień – nagroda do 10.000 zł;
  2. II stopień – nagroda do 7.500 zł;
  3. III stopień – nagroda do 5.000 zł;
  4. Wyróżnienia – nagrody do 1.000 zł.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Pliki do pobrania:

Regulamin

Karta zgłoszeniowa