|

Zapraszamy rozgłośnie radiowe do współpracy!

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim zaprasza lokalne i regionalne rozgłośnie radiowe (rozgłośnie obejmujące zasięgiem minimum jeden powiat maksymalnie województwo mazowieckie) do pisemnego składania ofert na emisję niekomercyjnych radiowych audycji informacyjno – promocyjnych „WIEŚci z Mazowsza”.

Założenia projektu:

  1. Ilość audycji: 40.
  2. Długość każdej audycji – 6 minut (+/- 5 sekund).
  3. Termin realizacji zadania - od 1 marca do 30 listopada/1 grudnia 2021 r. (pożądania emisja raz w tygodniu wtorek/środa/czwartek stała pora w ramach audycji sponsorowanej z wyłączeniem pory w przedziale 20.00-7.00).
  4. Audycja przygotowana przez podmiot zewnętrzny wyłoniony w zapytaniu ofertowym dostarczana każdorazowo w uzgodnionym terminie przez  Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim.
  5. Tematyka audycji związana z działalnością Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (20 z 40 audycji) oraz dobrymi praktykami i bieżącą działalnością Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (20 z 40 audycji). 
  6. Możliwe dwie umowy o współpracy wraz z dwiema fakturami końcowymi i płatność cząstkowa po emisji 20 audycji.

 Zainteresowane rozgłośnie prosimy o składanie uproszczonych ofert/propozycji drogą elektroniczną na adres marcin.rzonca@mazovia.pldo godz. 14.00 dnia 22 lutego 2021 roku z podaniem nazwy rozgłośni, zasięgu stacji, zweryfikowanego poziomu słuchalności (słuchalność w procentowym udziale w rynku i średniej dziennej wartości liczbowej) za III i/lub IV kwartał 2020 roku, łącznej ryczałtowej ceny emisji i ryczałtowej ceny emisji jednokrotnej oraz PROPONOWANEGO CZASU (dzień i godzina) emisji według powyższych założeń. BR KSOW zastrzega sobie prawo podjęcia dalszych negocjacji i końcowej współpracy z wybranymi rozgłośniami zapewniającymi łącznie maksymalnie pełny zasięg województwa mazowieckiego w miarę możliwości budżetowych.

Do ogłoszenia/zaproszenia ma zastosowanie art. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  Numer sprawy: RW-D-III.0631.1.2021.MR. Osoba upoważniona do kontaktu: Marcin Rzońca tel. 22 59 79 338