WGR ds. KSOW

W związku z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 837/52/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. powołał Wojewódzką Grupę Roboczą do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Dotychczas ww. uchwała została zmieniona przez Zarządu Województwa Mazowieckiego następującymi uchwałami: nr 620/145/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r., nr 939/160/16 z dnia 20 czerwca 2016 r., nr 1451/179/16 z dnia 13 września 2016 r., nr 1607/188/16 z dnia 18 października 2016 r., nr 751/246/17 z dnia 30 maja 2017 r., nr 1833/291/17 z dnia 20 listopada 2017 r., nr 101/17/19 z dnia 21 stycznia 2019 r., nr 830/52/19 z dnia 10 czerwca 2019 r. oraz 802/136/20 z dnia 16 czerwca 2020 r.

W skład Grupy wchodzą:

 1. Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego;
 2. Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
 3. Józef Grzegorz Kurek – przedstawiciel Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego;
 4. Zbigniew Roman Deptuła – przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego;
 5. Wiesław Kołodziejski – przedstawiciel pracodawców typowany przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim;
 6. Sławomir Błażejczyk – przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej;
 7. Sławomir Piotrowski – przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie;
 8. Ryszard Winter – przedstawiciel Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie;
 9. Cezary Adam Nowek – przedstawiciel Lokalnych Grup Działania z terenu województwa mazowieckiego;
 10. Waldemar Kowalczyk – przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich typowany przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego;
 11. Andrzej Rybus - Tołłoczko – przedstawiciel reprezentujący społeczeństwo działające na rzecz ochrony środowiska typowany przez Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Do zadań Wojewódzkiej Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich należy w szczególności opiniowanie Planu Działania, Planów Operacyjnych Biura Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim oraz informacji i sprawozdań z ich realizacji.