|

Konkurs nr 7/2023 dla Partnerów KSOW ogłoszony! Nabór wniosków do 22 grudnia!

Ogłoszenie o konkursie nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.

W dniu 4 listopada br. ukazało się ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o konkursie nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.

Wnioski o wybór operacji należy składać, do 16 jednostek regionalnych KSOW (samorządów województw) poszczególnych województw, w dniach od 5 do 22 grudnia 2022 r.

Szczegóły konkursu dostępne są w zakładce „Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”.

Odpowiedzi Instytucji Zarządzającej na pytania dotyczące operacji partnerów KSOW w konkursie nr 7/2023.